ไม่พบผลการค้นหา
ธ.ก.ส.โอนเงินเยียวยารอบ 2 เดือน มิ.ย. ครบ 7.05 ล้านรายตามแผน พร้อมเร่งตรวจสอบความซ้ำซ้อนสิทธิของเกษตรกรกลุ่มที่ไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดินทำกินอีกราว 1.3 แสนราย

วันที่ 21 มิ.ย. สำนักข่าวไทย รายงาน นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า วันนี้ (21 มิ.ย.) ได้โอนเงินเยียวยางวดที่ 2 ของเดือน มิ.ย. ให้เกษตรกรแล้ว 7,051,605 ราย เป็นเงิน 35,258 ล้านบาท เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ รวมการจ่ายเงิน 2 งวด 71,549.96 ล้านบาท สำหรับรายชื่อเกษตรกรที่กระทรวงเกษตรฯ ส่งมาเพิ่มเติมระหว่างวันที่ 1 -14 มิ.ย. จะทยอยโอนเงินงวดที่ 2 ให้ตั้งแต่วันที่ 22-25 มิ.ย. ส่วนที่อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีธนาคาร ซึ่งเกษตรกรแจ้งข้อมูลเข้ามาเพิ่ม 59,519 ราย หากได้รับคำยืนยันจากธนาคารต่างๆ จะโอนให้ทันที 

ที่ยังไม่สามารถโอนได้มี 141,895 ราย เนื่องจากเกษตรกรผู้ได้รับสิทธิยังไม่แจ้งเลขบัญชี จึงขอให้เกษตรกรแจ้งบัญชีผ่าน www.เยียวยาเกษตรกร.com โดยเป็นบัญชีธนาคารใดก็ได้ รวมทั้งพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือแจ้งต่อเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับภูมิภาคซึ่งจะไปติดต่อถึงบ้าน หากได้รับแจ้งเลขบัญชีและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้ว ธ.ก.ส.จะโอนให้ทันที และมีผู้ประสงค์คืนสิทธิหรือสละสิทธิเงินเยียวยาเกษตรกร โดยนำเงินไปคืนที่เคาน์เตอร์ ธ.ก.ส. 4 ราย

นายกษาปณ์ กล่าวอีกว่า รายชื่อเกษตรกรที่กระทรวงเกษตรฯ จะส่งให้เพิ่มเติมเป็นกลุ่มที่ไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดินทำกิน ซึ่งที่ประชุม ครม.เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. มีมติเห็นชอบให้ได้รับเงินเยียวยาประมาณ 137,093 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับสิทธิอื่นๆ ได้แก่ โครงการเราไม่ทิ้งกันและประกันสังคม หากกระทรวงเกษตรฯ ส่งให้ ธ.ก.ส.จะเร่งโอนเงินให้ภายใน 3 วันทำการก่อนสิ้นเดือน มิ.ย.