ไม่พบผลการค้นหา
ธนาคารออมสิน เปิดรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตจากสถาบันการเงินอื่น วงเงิน 10,000 – 100,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 8.5 ต่อปี ฟรีค่าธรรมเนียมใช้วงเงินบัตร 4 ปี ชำระขั้นต่ำร้อยละ 2.5 เริ่ม 3 มี.ค.นี้

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินได้ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ สงครามการค้า และภัยแล้ง รวมถึงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อเป็นเงินทุนและเสริมสภาพคล่องแก่ผู้ที่มีศักยภาพ เพื่อให้มีกระแสเงินสดเพียงพอในการดำเนินชีวิตประจำวัน ด้วย สินเชื่อบัตรเงินสด GSB Refinance

สำหรับผู้ที่ต้องการรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตจากสถาบันการเงินต่างๆ มายังธนาคารออมสิน โดย ธนาคารฯ พิจารณาวงเงินบัตรต่อรายอยู่ที่ 10,000-100,000 บาท ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด 48 เดือน โดยการชำระยอดเงินตามใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนนั้นสามารถชำระเพียงร้อยละ 2.5 ของวงเงินอนุมัติเท่าๆ กันทุกเดือนจนหมดสัญญา หรือชำระมากกว่าร้อยละ 2.5 แต่ไม่น้อยกว่า 500 บาท

ทั้งนี้ได้กำหนดเงื่อนไขคือ ต้องเป็นบุคคลธรรมดา มีรายได้ประจำ อายุ 20 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี อายุงาน 6 เดือนขึ้นไป ประกอบอาชีพอิสระอายุงาน 6 เดือนขึ้นไป หรือเป็นเจ้าของกิจการ ดำเนินธุรกิจ 1 ปีขึ้นไป อายุ 20 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี มีประวัติการชำระหนี้ดีย้อนหลัง 12 เดือน และไม่มีประวัติการผ่อนชำระล่าช้ามากกว่า 30 วัน รายได้ขั้นต่ำเดือนละ 15,000 บาท โดยธนาคารฯ คิดอัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1-4 เท่ากับร้อยละ 8.5 ต่อปี

สำหรับกลุ่มข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานลูกจ้างองค์กรของรัฐและผู้มีรายได้ประจำ ส่วนกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ เจ้าของกิจการ และผู้ประกอบการ SMEs คิดอัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1-4 เท่ากับร้อยละ 10.5 ต่อปี โดยทั้ง 2 กลุ่มนี้ ธนาคารฯ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินเป็นเวลา 4 ปี หลังจากนั้นสามารถขอใช้บัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดได้ตามเงื่อนไขปกติของธนาคารต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :