ไม่พบผลการค้นหา
'คลินิกแก้หนี้' ต่อลมหายใจลูกหนี้ รักษาสภาพคล่อง สู้สถานการณ์โควิด-19 ประกาศยืดส่งงวดชำระ ปรับลดดอกเบีิ้ยร้อยละ 2 นานสุด 6 เดือน คนเข้าใหม่ได้เงื่อนไขใหม่สมัครร่วมโครงการได้ เม.ย.-ก.ย. 2563

นางธัญญนิตย์ นิยมการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ผลกระทบของโควิด-19 ส่งสัญญาณกับผู้เข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ ซึ่งเป็นโครงการช่วยเหลือลูกหนี้ผู้มีปัญหาการชำระหนี้บัตรเครดิต

โดยคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการคลินิกแก้หนี้ เห็นร่วมกันว่าต้องมีมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่เข้าร่วมโครงการในเชิงรุกอย่างเร่งด่วน เพื่อรองรับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ที่อาจรุนแรงและขยายวงกว้างขึ้นในระยะต่อไป ซึ่งมาตรการช่วยเหลือในครั้งนี้ประกอบด้วย 2 ส่วนสำคัญ คือ

  • ผ่อนปรนให้สามารถเลื่อนงวดชำระ (ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย) ออกไปเป็นระยะเวลาสูงสุด 6 เดือน (เม.ย. - ก.ย. 2563)
  • ปรับลดดอกเบี้ยของโครงการลงมาร้อยละ 2 เป็นระยะเวลา 6 เดือน (เม.ย. - ก.ย. 2563)

อย่างไรก็ดี มาตรการทั้งสอง เป็นไปเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับลูกหนี้ และลดภาระเรื่องดอกเบี้ยของสมาชิกของโครงการส่วนใหญ่ ซึ่งปัจจุบันจ่ายดอกเบี้ยที่อัตราร้อยละ 4-5 แต่ตามมาตรการในครั้งนี้จะช่วยให้จ่ายดอกเบี้ยลดลงร้อยละ 2 คือเหลือเพียงร้อยละ 2-3

นอกจากจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยจ่ายของผู้เข้าร่วมโครงการแล้ว การลดดอกเบี้ยในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผู้เข้าร่วมโครงการที่ยังพอมีศักยภาพ ให้มีการผ่อนชำระเข้ามาอย่างต่อเนื่อง หากค่างวดเท่าเดิม การลดอัตราดอกเบี้ยลงจะทำให้เงินที่ผู้เข้าร่วมโครงการจ่ายเข้ามาจะถูกนำไปตัดชำระเงินต้นได้มากขึ้นด้วย

สำหรับกรณีลูกหนี้เริ่มจ่ายค่างวดทั้งหมดไม่ไหวเหมือนเดิม โครงการฯ ผ่อนปรนเงื่อนไขให้สามารถจ่ายชำระเข้ามาเท่าที่ทำได้ เช่น ครึ่งหนึ่งของค่างวดที่เคยจ่าย เพื่อรักษาสถานะ ในกรณีนี้ก็ยังได้รับสิทธิพิเศษเรื่องการลดดอกเบี้ย

หรือหากประชาชนที่มีหนี้เสียบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อส่วนบุคคล สนใจสมัครเข้าโครงการในช่วง เม.ย. - ก.ย. 2563 ก็สามารถสมัครเข้ามาได้ทันที หากเข้าตามเงื่อนไขของโครงการ และยังมีสิทธิได้รับข้อเสนอลดดอกเบี้ยร้อยละ 2 จากโครงการเช่นเดียวกัน

นางธัญญนิตย์ปิดท้ายว่าเนื่องด้วยสถานการณ์วิกฤตโควิดเป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกติ ที่ต้องการความร่วมมือ และการผ่อนปรนซึ่งกันและกันของทุกฝ่าย และเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สถาบันการเงินและลูกค้าจะต้องร่วมกันปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อสู้ภัยเศรษฐกิจจากโควิด-19

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :