ไม่พบผลการค้นหา
เปิดรายชื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการเข้าร่วมความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) ทั้ง 49 คน ใช้เวลาพิจารณา 30 วัน เริ่มประชุมวันแรก 11 มิ.ย.

จากวานนี้ (10 มิ.ย.) ที่สมาชิกในสภาผู้แทนราษฎรหลายคนอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเป็นเวลา 7 ชั่วโมง นายอรรถกร ศิริลัทธยากร ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐ ขอยกเว้นข้อบังคับการประชุมให้มีการตั้ง กมธ.วิสามัญพิจารณาผลกระทบการลงนามจากการเข้าร่วมความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) โดยไม่ต้องลงมติ เนื่องจาก ส.ส. ทุกคนอภิปรายเป็นแนวทางเดียวกันในการสนับสนุนให้ตั้ง กมธ.ดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมไม่มีใครคัดค้านจึงมีมติให้ตั้ง กมธ.วิสามัญชุดดังกล่าวจำนวน 49 คนพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน

516643.jpg


516642.jpg


ข่าวที่เกี่ยวข้อง