ไม่พบผลการค้นหา
'ชวลิต วิชยสุทธิ์' เรียกร้องรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาขาดแคลนหน้ากากอนามัย เสนอใช้งบกลาง สร้างงานท้องถิ่นทำหน้ากากใช้เอง จี้เคลียร์ปัญหากักตุนหน้ากาก

นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส. นครพนม พรรคเพื่อไทย ให้ความเห็นผ่านเฟซบุ๊กกรณีขาดแคลนหน้ากากอนามัยในการป้องกันไวรัสโควิด - 19 ว่า นอกจากหน้ากากอนามัยขาดแคลน หากหาซื้อได้ ก็ราคาแพง และยังมีการลักลอบนำสินค้าควบคุมไปขายยังต่างประเทศ ถ้าเป็นสมัยโบราณต้องถูกประหารชีวิตอย่างแน่นอน โดยเวลานาน 2 เดือน รัฐบาลนี้ยังตรวจสอบเอาคนผิดมาลงโทษไม่ได้ ตีความเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลย นอกจากนำคำพังเพยโบราณมากล่าวว่า 'ลูบหน้าปะจมูก'

ดังนั้นขอเรียกร้องให้ ศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ ศูนย์ ศอฉ.โควิด-19 ลงมาบริหารจัดการหน้ากากอนามัยให้เพียงพอกับประชากรคนไทยใน 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนแรกให้ท้องถิ่นชุมชน จัดทำหน้ากากอนามัยจากผ้าขึ้นใช้เอง โดยใช้งบกลาง ผ่านหมู่บ้าน S M L ซึ่งจะเป็นการกระจายเงินให้หมุนเวียนอยู่ในตำบล หมู่บ้าน ชาวบ้านโดยเฉพาะแม่บ้านจะได้มีงานทำในบ้าน

ส่วนที่สอง โรงงานที่ผลิตหน้ากากอนามัยต้องตรวจสอบโรงงานทั้งที่ถูกกฎหมายและนอกกฎหมาย ว่ามีกำลังผลิตเท่าไร มียอดเท่าไรมีต้นทุนเท่าไรแล้วผลิตเพื่อจำหน่ายแก่ประชาชน ในราคาที่ไม่เอาเปรียบประชาชนในยามทุกข์ยาก

"ศอฉ.โควิด ต้องให้ความมั่นใจแก่ประชาชนว่า มีหน้ากากอนามัยให้ประชาชนไว้ป้องกันตัวอย่างพอเพียงและในราคาที่เป็นธรรม หวังว่าจะได้เห็นมาตรการของ ศอฉ.โควิด ในการบริหารจัดการให้มีหน้ากากอนามัยอย่างพอเพียงและออกมาได้ทันกับสถานการณ์ในเร็ววัน"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :