ไม่พบผลการค้นหา
สำนักงาน กกต. แจ้งเตือนประชาชนให้ดำเนินการแจ้งเพิ่มชื่อ - ถอนชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ขอนแก่น เขต 7 ก่อนวันที่ 11 ธ.ค.นี้

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่เอกสารข่าวระบุว่า ตามที่ พ.ร.ฎ.ให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.ขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 แทนตำแหน่งที่ว่าง เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่า สมาชิกภาพของ ส.ส. ของนายนวัธ เตาะเจริญสุข ส.ส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย เขตเลือกตั้ง 7 สิ้นสุดลง 

สำนักงาน กกต. ได้กำหนดวันเลือกตั้งและเวลาในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 22 ธ.ค. เวลา 08.00 - 17.00 น. ในการนี้ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.แทนตำแหน่งที่ว่าง จ.ขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 ในพื้นที่ อ.หนองเรือ และ อ.มัญจาคีรี ตรวจสอบบัญชีรายชื่อจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ ณ ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงที่เลือกตั้ง ซึ่งหากเห็นว่าไม่มีชื่อตนเองหรือเจ้าบ้านเห็นว่ามีชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งปรากฎอยู่ในทะเบียนบ้านของตนให้ดำเนินการแจ้งต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นภายในวันที่ 11 ธ.ค. เพื่อขอเพิ่มชื่อ หรือถอนชื่อแล้วแต่กรณีในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยนำหลักฐานสำเนาทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้มาแสดงด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง