ไม่พบผลการค้นหา
รมว.มหาดไทย ประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายระยะ 2 พร้อมเน้นย้ำ ดูแลประชาชนให้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขต่อเนื่อง ควบคู่กับการทำมาหากิน 'ปลัด มท.' ส่งหนังสือด่วนกำชับท้องถิ่นดูแลจัดซื้อจัดจ้างช่วงโควิด หากพบข้อร้องเรียนทุจริตต้องตรวจสอบโดยเร็ว

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ภายหลังมีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ในระยะที่ 2 ซึ่งจะเริ่มในวันพรุ่งนี้ (17 พ.ค.)

พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า ผลการดำเนินงานหลังจากการผ่อนคลายระยะ 1 พบว่า อยู่ในเกณฑ์ดี แต่ยังมีกลุ่มผู้ฝ่าฝืน ดังนั้น ทุกพื้นที่ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง และเนื่องจากสถานการณ์ของโควิด-19 ยังไม่มีวัคซีนในการรักษา แต่สิ่งสำคัญต้องเน้น เรื่องสุขอนามัยของประชาชนเป็นพื้นฐาน 

ขณะเดียวกันให้แต่ละจังหวัด เตรียมพร้อมวางมาตรการเพื่อรองรับการท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศในอนาคต เพื่อให้เศรษฐกิจเดินไปได้ นอกจากนั้น ในส่วนของราชการต้องทำหน้าที่กำกับดูแลในพื้นที่ให้เป็นไปตามมาตรการและข้อกำหนดโดยเคร่งครัด

ขณะที่นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ออกหนังสือด่วน กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดถือปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือข้อสั่งการเชิงนโยบาย ข้อห้าม และข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกัน

S__31129670.jpg