ไม่พบผลการค้นหา
'วราวุธ' ออกมาตรการเอาคืน นักท่องเที่ยวนิสัยเสียทิ้งขยะไม่เป็นที่ ด้วยการให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติรวบรวมขยะจากนักท่องเที่ยว ส่งพัสดุคืนให้ถึงบ้าน "ขอทิ้งไว้แค่รอยเท้าอย่างเดียวพอ"

วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า ขยะที่นักท่องเที่ยวทิ้งไว้ในอุทยาน ขณะนี้บรรจุลงกล่องพร้อมส่งคืนเจ้าของขยะแล้ว และเจ้าหน้าที่อุทยานได้เข้าร้องทุกข์แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว พร้อมย้ำว่า การทิ้งขยะไว้ในเขตอุทยานเป็นการกระทำผิด พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 คือ

1.มาตรา 19(2) ฐานทำด้วยประการใดๆ ให้เสื่อมสภาพซึ่งทรัพยากรธรรมชาติหรือกระทำการอื่นใดอันส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

2.มาตรา 20 ฐานบุคคลซึ่งเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้สั่งให้ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด ประกอบระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ข้อ 5 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าผู้ใดกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นอันตรายแก่ผู้อื่นหรือตนเอง หรือจำเป็นการรบกวนหรือเดือดร้อนรำคาญแก่คนหรือสัตว์ หรือจะทำให้เสียหายแก่สภาพธรรมชาติหรือสิ่งใด ผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท


ทั้งนี้ วราวุธ ยังเขียนไว้ในเว็บไซต์ตัวเองชื่อ topvarawut.com ถึงข้อแนะนำที่ควรปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้าไปพักในอุทยานแห่งชาติ คือ

1.ห้ามทำร้ายสัตว์ ไม่นำออกและอันตรายแก่สัตว์ทุกชนิด ต้นไม้ ใบไม้ ดอกไม้ ผลไม้ชนิดต่างๆ รวมทั้งของป่าทุกชนิด ไม่ทำร้ายสัตว์หรือธรรมชาติ ในอุทยาน รวมถึงเด็ดดอกไม้มาทัดหู ก็ห้ามเช่นกันนะครับ

2.ไม่เข้าไปดำเนินกิจการใดๆ เพื่อหาประโยชน์จากอุทยานแห่งชาติ

3.ไม่นำอาวุธใดๆ หรือเครื่องมือล่าสัตว์ไปทำอันตรายแก่สัตว์ป่าอย่าหาทำ ไปล่าสัตว์ในป่า ระวังโดนจำคุกนะครับ

4.ไม่ปิดประกาศหรือขีดเขียนในสถานที่ต่างๆ หรือส่งเสียงดังเป็นการรบกวนคนและสัตว์อย่ามือบอน หรือโหวกเหวก โวยวาย เป็นการรบกวนผู้อื่น

5.ไม่ทิ้งสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิง ขยะ และสิ่งปฏิกูลต่างๆ ยกเว้นในภาชนะที่จัดเตรียมไว้หากท่านทิ้งอะไร ผมส่งคืนถึงบ้านนะครับ

6.ไม่นำยานพาหนะที่เครื่องยนต์เสียงดัง หรือมีควันดำเข้าไป หากอยากซิ่ง อยากเสียงดัง ให้ไปที่คลอง 5 ครับ 

7.ขับขี่หรือจอดยานพาหนะในที่ซึ่งจัดไว้และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร จอดในที่ที่จัดหาและปฏิบัติตามกฎจราจร

8.การใช้สถานที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ ต้องมิให้เป็นการเสื่อมเสียศีลธรรม และวัฒนธรรมอันดีงาม

9.ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ที่สั่งโดยชอบด้วยกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ข้อแนะนำสุดท้าย

"คุณสามารถเก็บกลับไปได้ 2 สิ่งจากอุทยานของเรา นั่นคือความทรงจำและภาพถ่ายและทิ้งไว้แค่รอยเท้าอย่างเดียว"