ไม่พบผลการค้นหา
7 พรรคฝ่ายค้านเชื่อแนวทางแก้ รธน. ปลดล็อกมาตรา 265 เดินทางตั้ง ส.ส.ร.มายกร่าง รธน.ทั้งฉบับ วอนรัฐบาลมองประเทศเป็นหลักให้ ส.ส.ร.ยกร่าง รธน.

เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. ที่รัฐสภา แกนนำ 7พรรคฝ่ายค้าน ประชุมหารือแนวทางการพิจารณาศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ ก่อนที่จะมีการประชุมกมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2560 ภายหลังการประชุมนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า กมธ.แก้รัฐธรรมนูญในสัดส่วนพรรคฝ่ายค้าน 19คน หารือกันมีมติว่า จะส่งบุคคลชิงตำแหน่งประธานกมธ.ชุดนี้ รวมถึงตัวบุคลากรในตำแหน่งอื่นๆทั้งรองประธานกมธ. เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ และโฆษกกมธ.

นายโภคิน พลกุล กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ กล่าวว่า ฝ่ายค้านยังเชื่อว่าแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญดีที่สุดคือ การตั้งส.ส.ร.มาแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ยกเว้นหมวด1และ2 โดยอาจแก้รัฐธรรมนูญ มาตรา 256 เพื่อเปิดช่องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ขอเชิญทุกฝ่ายร่วมมือให้การแก้รัฐธรรมนูญเดินหน้าไปได้ วันนี้เป็นเพียงการศึกษาแนวทางแก้ไข เราจะตั้งตุ๊กตาไว้ให้ แล้วให้กระบวนการต่อไปมาดำเนินการ

ผู้สื่อข่าวถามว่า มั่นใจว่ารัฐบาลจะให้แก้รัฐธรรมนูญจริงหรือไม่ นายโภคิน ตอบว่า คนเราต้องอยู่ด้วยความหวังและความเชื่อ ถ้ารัฐบาลมองประเทศเป็นหลักคิดว่าควรมาร่วมเดินกับฝ่ายค้านด้วย วันนี้ยังไม่รู้เลยว่า รัฐธรรมนูญที่ ส.ส.ร.จะร่างมาจะมีหน้าตาเป็นอย่างไร ถ้าทุกพรรคเห็นด้วย มาตรา256 จะไม่มีความหมาย สามารถแก้ไขได้เลย แต่จะแก้ไขไม่ได้ ถ้ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เห็นด้วย ดังนั้นมาตรา 256 ไม่ใช่อุปสรรค

ผู้สื่อข่าวถามว่า คิดว่า ส.ว.จะเห็นด้วยกับการให้มีส.ส.ร.หรือไม่ นายโภคินตอบว่า ไม่ทราบ แต่ถ้าอยากให้ประเทศเดินหน้าไปด้วยกัน ควรฟังเสียงจากทุกฝ่าย เพราะรัฐธรรมนูญนี้ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเลย ถ้านี่คือทางออกของบ้านเมือง เรามาเดินไปด้วยกันหรือไม่ ถ้าเห็นด้วยกับแนวทางก็มาเดินไปด้วยกัน ไม่มีอะไรยากเลย ส่วนจะหาฉันทามติจากประชาชนนอกสภาฯ มาร่วมแก้รัฐธรรมนูญหรือไม่นั้น จะต้องให้ความรู้แก่ประชาชนด้านต่างๆเพราะประชาชนอยากมีส่วนร่วม ไม่ใช่แค่กมธ. 19 คนคุยกันเอง แต่ไม่ควรใช้เวลานานเกินไป ภาควิชาการและภาคประชาชนมีสิทธิแสดงความเห็น กมธ.ก็ทำหน้าที่ไปควบคู่กับการให้ความรู้ประชาชน และคิดว่า ประเด็นนี้ควรเปิดเผยกระบวนการทุกขั้นตอนให้ประชาชนรับรู้ด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง