ไม่พบผลการค้นหา
สรรพากรยืนยันข้อมูลร้านค้าที่ลงทะเบียนโครงการ "ชิม ช้อป ใช้" ทั้ง 2 เฟส ไม่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภาษี

กรมสรรพากร ออกเอกกสารชี้แจงเรื่อง กรมสรรพากรยืนยันข้อมูลจากมาตรการ "ชิม ช้อป ใช้" ไม่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภาษี ว่า ด้วยรัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขายสินค้าและบริการเข้าร่วมโครงการ "ชิมช้อปใช้เฟส 1 และเฟส 2" ซึ่งปัจจุบันประชาชนได้มีการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิครบถ้วนแล้วจำนวน 13 ล้านคน และสามารถใช้จ่ายเงินจาก G-Wallet ได้ถึง 31 ธ.ค. 2562 โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ที่ www.ชิมช้อปใช้.com 

อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการบางส่วนยังคงมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการส่งข้อมูลธุรกรรมจากมาตรการ "ชิมช้อปใช้" ให้กรมสรรพากรติดตามและตรวจสอบการจัดเก็บภาษี กรมสรรพากรขอเรียนว่า กรมสรรพากรใช้ระบบในการตรวจสอบความเสี่ยง หรือระบบ RBAs (Risk based audit system) ซึ่งมีการรวบรวมข้อมูลจากหลายช่องทางและมีการจำแนกเกณฑ์คัดเลือกผู้ประกอบการกลุ่มดี กลุ่มเสี่ยง โดยผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ "ชิมช้อปใช้" และมีการใช้ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) กรมสรรพากรถือว่าผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มดีและไม่ใช่เป้าหมายในการตรวจสอบภาษี ในขณะที่ผู้ประกอบการที่ใช้เงินสดจะมีความเสี่ยงในการถูกตรวจสอบมากกว่า