ไม่พบผลการค้นหา
พรรคประชาชนปฏิรูปจัดตั้งสภาประชาชน จ.สระบุรี ลั่นเดินหน้าจัดตั้งให้ครบ 77 จังหวัดแก้ปัญหาความเดือดร้อนประชาชนไม่รอเลือกตั้ง

ดร.อังสณา เนียมวณิชกุล รองโฆษกพรรคประชาชนปฏิรูป เปิดเผยว่า นพ.มโน เมตตานันโท เลาหวณิช เลขาธิการพรรคประชาชนปฏิรูปพร้อมกรรมการบริหารพรรค ร่วมเข้าประชุมจัดตั้งสภาประชาชนปฏิรูปจ.สระบุรี จัดตั้งเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนที่โรงแรมแรมเกียวอัน จ.สระบุรี

โดยบรรยากาศการจัดตั้งสภาประชาชนปฏิรูปจังหวัดสระบุรีมีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนกว่า 150 คน ร่วมกันจัดตั้งสภาประชาชนปฏิรูปจ.สระบุรีเพื่อได้เป็นศูนย์กลางการทำงานในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวจังหวัดสระบุรี และเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับพรรคประชาชนปฏิรูป 

การจัดตั้งสภาประชาชนปฏิรูปในแต่ละจังหวัดตามนโยบายของพรรคประชาชนปฏิรูป ที่จะเดินหน้าจัดตั้งให้ครบ 77 จังหวัด สามารถดำเนินการได้ทันที แก้ปัญหาความเดือนร้อนกับพี่น้องประชาชนได้โดยไม่ต้องรอหลังเลือกตั้ง ทำให้เกิดการแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรม ยั่งยืน