ไม่พบผลการค้นหา
แคมเปญเลิกบังคับหรือจับตัด โผล่กระทรวงศึกษาธิการ นักเรียนจี้เปิดเผยระเบียบทรงผมแก่สาธารณะ เป็นหลักประกันคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของนักเรียน

ที่หน้ากระทรวงศึกษาธิการ "กลุ่มนักเรียนเลว" นำโดย น.ส.เบญจมาภรณ์ นิวาส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแห่งหนึ่งใน กทม. และนายลภนพัฒน์ หวังไพสิฐ แกนนำกลุ่ม จัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ ในแคมเปญ #เลิกบังคับหรือจับตัด เพื่อรณรงค์คัดค้านการบังคับตัดผมนักเรียน โดยมีการตัดผมบางส่วนของน.ส.เบญจมาภรณ์ ซึ่งต่อเนื่องจากกิจกรรม "นักเรียนไว้ผมยาวผิดระเบียบ เชิญลงโทษ" ใกล้สยามสแควร์วัน สี่แยกปทุมวัน เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.ที่ผ่านมา พร้อมยื่นหนังสือถึงปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขอความชัดเจนในการบังคับใช้กฎการไว้ทรงผมของนักเรียนโดยเร็วที่สุด เพื่อเป็นหลักประกันในการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของนักเรียน

นายลภนพัฒน์ กล่าวถึง การเข้าหารือกับนายโกวิท คูพะเนียด ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายการศึกษา ของทางกลุ่มฯ เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งได้แสดงความชัดเจนเกี่ยวกับการบังคับใช้ระเบียบกระทรวงฯ ไว้อย่างละเอียด แต่ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ความชัดเจนที่เกิดขึ้นในที่ประชุมออกสู่สาธารณะ ทั้งที่ข้อมูลจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนจำนวนมาก จึงได้ทำหนังสือขอให้เผยแพร่การบังคับใช้ระเบียบกระทรวงฯ ตามที่ผู้มีอำนาจชี้แจงในที่ประชุม ออกสู่สาธารณะในครั้งนี้ เพื่อทบทวนความเข้าใจให้ตรงกัน 

สำหรับข้อสรุปจากการพูดคุยมีประเด็นสำคัญ 3 ข้อคือ

1) ให้ยืนยันว่า กฎทรงผมเดิมของสถานศึกษาที่บังคับใช้มาก่อนการออกระเบียบกระทรวงฯ จะไม่มีผลบังคับใช้กับนักเรียนได้แล้วในปัจจุบัน

2) ให้ยืนยันว่าระหว่างสถานศึกษาดำเนินการออกกฎทรงผมใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงฯ ให้สถานศึกษาบังคับใช้กฎทรงผมตามระเบียบกระทรวงฯ ข้อ 4 และข้อ 5 ไปพลางก่อน

3) ให้ยืนยันว่า การออกกฎทรงผมฉบับใหม่ในแต่ละสถานศึกษา จะต้องให้นักเรียนมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ

โดยในหนังสือทางกลุ่มฯ ยืนยันไว้ด้วยว่า ผู้แทนกระทรวงฯ ได้ชี้แจงข้อสรุปทั้ง 3 นี้ต่อกลุ่มนักเรียน แต่ในหนังสือตอบกลับจากกระทรวงฯ ไม่ได้กล่าวถึงการยืนยันข้อสรุปจากการหารือนี้แต่อย่างใด ทำให้นักเรียนทั้งหลายไม่อาจรับทราบได้ถึงข้อสรุปข้างต้น และไม่มีหลักฐานใดจากกระทรวงฯ ที่กล่าวชัดเจนเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงฯ ว่าเป็นไปตามข้อสรุปนี้ รวมทั้งขอให้กระทรวงฯ ตั้งหน่วยงานตรวจสอบการบังคับใช้ระเบียบกระทรวงฯ ในแต่ละสถานศึกษา ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและชอบด้วยกฏหมาย ไม่ให้มีการเพิกเฉยต่อระเบียบหรือบังคับใช้ระเบียบกระทรวงฯ ในทางที่มิชอบ จนก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนของนักเรียนอย่างที่เป็นอยู่

ทั้งนี้ นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยืนยันว่าทุกโรงเรียนต้องออกกฎทรงผมใหม่ ตามระเบียบกระทรวงฯ ปี 63 ห้ามใช้กฎเดิม โดยกระทรวงฯ จะส่งหนังสือถึงทุกโรงเรียนเพื่อยืนยันให้ปฏิบัติตามนี้อีกครั้ง