ไม่พบผลการค้นหา
ญี่ปุ่นประกาศอนุญาตให้ผู้ที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากต่างประเทศและกลุ่มที่เข้าข่ายอาจติดเชื้อ สามารถเข้าตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ฟรี เป็นหนึ่งในสิทธิที่ได้รับจากแผนประกันสุขภาพแห่งชาติ

สำนักข่าว Japan Times รายงานว่า กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ประกาศให้ประชาชนสามารถเข้ารับการตรวจหาไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด-19 ได้ฟรี ภายใต้สิทธิการดูแลของประกันสุขภาพแห่งชาติของญี่ปุ่น โดยเริ่มต้นนโยบายดังกล่าวในวันที่ 6 มี.ค.2020

กลุ่มประชาชนที่สามารถเข้าใช้สิทธิได้ฟรีต้องเป็นคนที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ กลุ่มผู้ป่วยที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลโรคปอด และกลุ่มที่มีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการระบุว่า ทางกระทรวงได้ติดต่อไปยังภาคเอกชนเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการร่วมกันเร่งพัฒนาวิธีการตรวจการติดเชื้อที่รวดเร็วขึ้น มีความแม่นยำมากขึ้น และมีราคาที่ถูกลง พร้อมกล่าวยำว่าเริ่มมีความหวังมากขึ้นในการรับมือกับการระบาดนี้ และพร้อมจะสนับสนุนการทำงานของทุกภาคส่วนอย่างเต็มความสามารถ

มาตรการดังกล่าวมีจุดประสงค์หลักในการ 'เพิ่มจำนวนการตรวจ' ให้กับประชาชนที่เข้าข่ายได้รับเชื้อมาแล้ว อย่างไรก็ตามแม้หลังจากนี้จะมีประชาชนให้ความสนใจมาตรวจการติดเชื้อเพิ่ม ความสับสนยังคงมีอยู่อย่างมากในกลุ่มบุคคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลทั่วประเทศ เนื่องจากขณะนี้ ไม่ใช่ทุกโรงพยาบาลที่มีอุปกรณ์ในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ครบครันและมีประสิทธิภาพเพียงพอ

ก่อนหน้านี้ 'ผู้ป่วย' สามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายอยู่แล้ว แต่แพทย์ประจำตัวผู้ป่วยจำเป็นจะต้องได้รับการอนุมัติจากศูนย์การแพทย์ท้องถิ่นเสียก่อน เนื่องจากต้องมีการดึงงบประมาณของสาธารณะมาใช้ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยาก ประกอบกับสถานพยาบาลหลายแห่งไม่มีศักยภาพเพียงพอในการตรวจ จึงเป็นเหตุให้เกิดความล่าช้าในการตรวจหาผู้ติดเชื้อ และหลายครั้งที่ทางสถานพยาบาลและโรงพยาบาลจำเป็นจะต้องปล่อยผู้ที่อาจติดเชื้อไปโดยไม่ได้รับการตรวจ