ไม่พบผลการค้นหา
เกาหลีใต้ประกาศปฏิรูปการศึกษาระดับมัธยมปลาย ดึงโรงเรียนอีลีตเข้าสู่ระบบการศึกษาทั่วไปภายใน 5 ปี พร้อมนำระบบหน่วยกิตมาใช้ในระดับ ม.ปลาย

'ยูอึนเฮ' รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการเกาหลีใต้ ประกาศแผนในการเปลี่ยนโรงเรียนอีลีต (โรงเรียนสำหรับชนชั้นนำ) ระดับม.ปลาย ให้เป็นโรงเรียนทั่วไปภายในปี 2025 (พ.ศ.2568) โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้ระบบการศึกษา โดยจะมีผลกับผู้ที่เรียนชั้นป.4 อยู่ในปัจจุบัน

"โรงเรียนมัธยมปลายเอกชนอิสระ โรงเรียนมัธยมปลายภาษาต่างประเทศ และโรงเรียนมัธยมปลายนานาชาติ ซึ่งรับนักเรียนในระดับมัธยมประมาณ 4 เปอร์เซ็นต์ของประเทศ จะถูกเปลี่ยนให้เป็นโรงเรียนมัธยมปลายทั่วไป ภายในปีเดือนมีนาคม 2025" รมว.ศึกษาเกาหลีใต้ กล่าว

ทั้งนี้ ในระบบการศึกษาระดับมัธยมปลายของเกาหลีใต้นั้น ผู้เรียนไม่สามารถเลือกโรงเรียนเองได้ แต่ใช้ระบบสุ่มเลือกโรงเรียนทั่วไปในพื้นที่ ขณะที่โรงเรียนอีลีตจะใช้การคัดเลือกนักเรียนของตัวเองและรับนักเรียนจากพื้นที่อื่นได้

การเปลี่ยนแปลงนี้ หมายความว่าบรรดาโรงเอกชน โรงเรียนนานาชาติ และโรงเรียนภาษาต่างประเทศในระดับมัธยมปลายนั้น จะไม่สามารถใช้ระบบคัดเลือกรับนักเรียนจากต่างพื้นที่ได้อีก และต้องสุ่มรับนักเรียนในพื้นที่ตามโรงเรียนมัธยมปลายทั่วไปทำมา ทว่ายังคงใช้ชื่อโรงเรียนและหลักสูตรตามเดิมได้

รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ชี้ว่าโรงเรียนอีลิตที่ดึงตัวเด็กเรียนดีไปพร้อมเก็บค่าเทอมราคาแพงนั้น ทำให้เกิดการแบ่งชนชั้นของโรงเรียนมัธยมปลายขึ้น

อีกทั้งที่ผ่านมา โรงเรียนอีลีตในเกาหลีใต้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ารับแต่นักเรียนที่มีพื้นเพที่มีอภิสิทธิ์ทางเศรษฐกิจและสังคมมากเกินไป ซึ่งยิ่งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเด็กที่มาจากครอบครัวร่ำรวยหรือทรงอิทธิพล และยิ่งทำให้เกิดการเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระหว่างผู้มาจากครอบครัวที่มีรายได้สูงและรายได้น้อยเพิ่มขึ้น

โดยในสัปดาห์นี้ ทางกระทรวงจะจัดทำแบบสำรวจเพื่อยืนยันสมมติฐานของคำวิจารณ์นี้ว่าผู้ที่จบจากโรงเรียนมัธยมปลายอีลีตมีผลกับการสอบเข้าสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำหรือไม่

แล้วเมื่อมองย้อนไปที่การหาเสียงเมื่อปี 2017 ของมุนแจอิน ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ได้สัญญาว่าจะปรับปรุงระบบการศึกษาที่เต็มไปด้วยอภิสิทธิ์และการแข่งขันทางการศึกษาที่มากจนเกินไป

การตัดสินใจปฏิรูปการศึกษาในครั้งนี้ มาจากแรงกระตุ้นหลังสังคมไม่พอใจ กระทั่งมีประชาชนหลายพันคนออกมาประท้วงต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกันยายนถึงตุลาคมที่ผ่านมา เพื่อขับไล่ 'โชกุ๊ก' อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ผู้เคยกล่าวว่าระบบการศึกษาในปัจจุบันมีส่วนสร้างสังคมที่ไม่เป็นธรรมขึ้น ทว่ากลับพบว่าครอบครัวโชกุ๊กได้ใช้เส้นสายและปลอมงานวิจัยเพื่อให้ลูกสาวได้เข้าในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเสียเอง

ทั้งนี้ โรงเรียนเอกชนอิสระ โรงเรียนภาษาต่างประเทศ และโรงเรียนนานาชาติ เริ่มมีเกาหลีใต้ในปี 2001, 1992 และ 1998 ตามลำดับ ในระดับมัธยมปลายนั้น มีโรงเรียนเอกชนอิสระอยู่ 42 โรงเรียน โรงเรียนภาษาต่างประเทศ 30 โรงเรียน และโรงเรียนนานาชาติ 7 โรงเรียนทั่วประเทศเกาหลีใต้ รวมแล้วมีโรงเรียนอีลีตทั้งหมด 79 แห่ง ขณะที่โรงเรียนมัธยมปลายทั่วไปมี 1,555 โรงเรียน

แล้วนอกจากการยกเลิกระบบโรงเรียนอีลีตแล้ว กระทรวงศึกษาธิการ ระบุว่าเกาหลีใต้จะปรับระบบการศึกษาระดับชั้นมัธยมตอนปลายทั่วไปใหม่ให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคนมากขึ้น ด้วยหลักสูตรที่หลากหลายครอบคลุมทั้งศิลปะตลอดจนทักษะอาชีพ

ในปี 2025 จะมีการใช้ระบบหน่วยกิตในโรงเรียนมัธยมให้นักเรียนระดับชั้น ม.5 และ ม.6 สามารถเลือกวิชาเรียนได้เหมือนมหาวิทยาลัย และจะมีการจัดสรรงบประมาณ 2 ล้านล้านวอน (ราว 52,500 ล้านบาท) ในช่วง 5 ปี เพื่อเพิ่มศักยภาพให้โรงเรียนทั่วไป

ที่มา: KBS / StraitTimes / Yonhap News / Korean Herald

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: