ไม่พบผลการค้นหา
ธนาคารกรุงไทยตามมาเป็นรายที่ 5 ของธนาคารที่ประกาศปรับลดดอกเบี้ย โดยปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบมีระยะเวลา MLR พร้อมลดดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ลงร้อยละ 0.25 ต่อปี เริ่ม 11 พ.ย. 2562

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ธนาคารตระหนักถึงการมีส่วนช่วยกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจ อีกทั้งช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงของภาวะความผันผวนของค่าเงินและสงครามการค้า พร้อมทั้งตอบสนองทิศทางดอกเบี้ย 

ธนาคารจึงได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) ลงร้อยละ 0.25 ต่อปี จากเดิมอยู่ที่อัตราร้อยละ 6.275 ต่อปี มาเหลืออยู่ที่อัตราร้อยละ 6.025 ต่อปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย. 2562 เป็นต้นไป ซึ่งธนาคารหวังว่า การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยลดภาระต้นทุนทางการเงิน มีส่วนสนับสนุนศักยภาพในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทย ตลอดจนร่วมผลักดันเศรษฐกิจไทยโดยรวม

นอกจากนี้ ธนาคารได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำลงร้อยละ 0.25 ต่อปี ยกเว้นบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อกลุ่มลูกค้ารายย่อย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :