ไม่พบผลการค้นหา
ครม.รับทราบ พม.ลุยโครงการ 'บ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย' ตั้งเป้าสร้างปีละ 20,000 หลังจนครบ 100,000 หลัง ภายในปี 2568 คาดใช้เงินลงทุน 10,000 ล้านบาท การเคหะแห่งชาติจัดหาที่ก่อสร้างจัดหาเงินกู้ทำโครงการ

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 30 มิ.ย. 2563 ว่า ครม.รับทราบโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ ซึ่งเป็นไปตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี ( พ.ศ.2560-2579) ภายใต้วิสัยทัศน์ "คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่วและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในปี 2579 หรือ Housing for All)" โดยโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยให้กลุ่มประชาชนผู้มีรายได้น้อยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 ก.ค. ของทุกปี 

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะมีการเคหะแห่งชาติเป็นผู้ดำเนินการสร้างบ้านเช่า จำนวน 100,000 หลัง ในพื้นที่กรุงเทพฯ และจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศในพื้นที่การเคหะแห่งชาติที่มีอยู่แล้ว ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568) ตั้งเป้าช่วยเหลือผู้สุงอายุ คนพิการ ข้าราชการชั้นผู้น้อย หรือข้าราชการเกษียณและประชาชนที่รายได้น้อย เพื่อให้ในเดือน ก.ค. ของทุกปี จะมีบ้านสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปีละ 20,000 หลัง โดยเริ่มตั้งแต่เดือน ก.ค. 2564 และเมื่อโครงการดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนก.ค. 2568 จะมีบ้านสำหรับผู้มีรายได้น้อยรวม 100,000 หลัง

"โครงการนี้คาดว่าจะใช้เงินลงทุนราว 10,000 ล้านบาท ซึ่งการเคหะแห่งชาติจะกู้จากธนาคารของรัฐ ไม่ใช่งบประมาณรายจ่ายประจำปี และคาดว่าจะช่วยลดค่าเช่าบ้านให้กับข้าราชการชั้นผู้น้อยรวมถึงประชาชนผู้มีรายได้น้อยทั่วไปได้เดือนละ 1,500 บาท และจะก่อสร้างบ้านที่มีความมั่นคงแข็งแรง เสร็จได้เร็ว ใช้แรงงานในท้องถิ่น ซึ่งมั่นใจได้ว่าแต่ละปีจะมีบ้านสำหรับผู้มีรายได้น้อยได้ปีละ 20,000 หลัง จนครบ 100,000 หลังในปี 2568" น.ส.รัชดา กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :