ไม่พบผลการค้นหา
สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ขอความร่วมมืองดถ่ายทำภาพยนตร์ ละคร ซีรีย์ โฆษณา หยุดพักการถ่ายทำเป็นเวลา 14 วัน ตามนโยบายควบคุมการระบาด "โควิด-19" ของรัฐบาล ขณะเลื่อนงานประกาศรางวัลวันที่ 4 เม.ย.ออกไปก่อน

สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ออกประกาศว่า จากสถานการณ์การระบาดของไวรัส Covid-19 ในประเทศไทย รัฐบาลจึงมีมาตรการควบคุมโรค โดยห้ามการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนเป็นจำนวนมาก การถ่ายทำภาพยนตร์ ละคร ซีรีย์ โฆษณา ที่มีทีมงานในกองถ่ายเป็นจำนวนมาก จึงอาจเป็นแหล่งแพร่ระบาดของเชื้อได้

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันตนเอง และผู้อื่นตามนโยบายและมาตรการควบคุมการระบาดของรัฐบาล สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย จึงขอความร่วมมือให้ทุกกองที่กำลังถ่ายทำภาพยนตร์ , ละคร , ซีรีส์ , โฆษณา ในขณะนี้ หยุดพักการถ่ายทำ เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 18-31 มีนาคม 2563

เมื่อสถานการณ์ทุเลาลงแล้ว ทางสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยจะประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูลจากทีมงานทุกฝ่าย เพื่อหาวิธีป้องกันการแพร่เชื้อระหว่างการถ่ายทำ และออกมาตรการในการถ่ายทำอย่างเคร่งครัดต่อไป

นอกจากนี้ ทีมคณะการจัดงานประกาศรางวัลสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ได้แจ้งขอเลื่อนงานประกาศรางวัล สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย จากวันที่ 4 เมษายน ออกไปก่อน ส่วนวัน และเวลา ของวันที่จะจัดงานใหม่ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งPhoto by ShareGrid on Unsplash