ไม่พบผลการค้นหา
สศช. หั่นจีดีพีปี 2562 เหลือโตเพียงร้อยละ 2.6 ต่ำสุดในรอบ 5 ปี จากเดิมที่คาดจะโตร้อยละ 2.8 หลังตัวเลขเศรษฐกิจไทยไตรมาส 3/2562 ยังไม่กระเตื้อง เหตุเศรษฐกิจโลก และการส่งออกยังชะลอตัว แนะอัดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปีเพิ่ม

นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3/2562 ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 2.4 แม้จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับช่วงไตรมาสก่อนหน้า แต่เศรษฐกิจไทยยังถือว่าปรับตัวขึ้นช้าอยู่ โดยปัจจัยสำคัญเป็นผลมาจาการเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ประกอบกับการส่งออกที่ในไตรมาส 3 ขยายตัวอยู่ที่ 0.0 รวมถึงปัจจัยค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น และการลงทุนภาคเอกชนที่พบว่าอยู่ในภาวะถดถอย จากเดิมที่โตในระดับร้อยละ 4-5 ลงมาอยู่ที่ร้อยละ 2.4 ส่งผลให้ 9 เดือนแรกปี 2562 (มกราคม-ธันวาคม) เศรษฐกิจไทยขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 2.5

ทั้งนี้ สศช. ได้ปรับลดประมาณการณ์อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจปี 2562 จากเดิมที่ขยายตัวร้อยละ 2.8 ลงมาอยู่ที่ร้อยละ 2.6 ซึ่งนับเป็นอัตราการขยายตัวที่ต่ำสุดในรอบ 5 ปี นับตั้งแต่ปี 2557 ส่วนในปี 2563 คาดการณ์ว่าจะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 2.7 - 3.7 โดยมีค่ากลางร้อยละ 3.2 โดยสาเหตุสำคัญมาจากการส่งออกที่ทั้งปีคาดการณ์ว่าจะขยายตัวติดลบที่ร้อยละ 2

อย่างไรก็ตาม สศช. ระบุว่า หากเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ที่ร้อยละ 2.6 ในช่วงไตรมาส ที่ 4/2562 จะต้องขยายตัวไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.8 ซึ่งในสถานการณ์ที่ยังมีความเสี่ยงสูงจากปัจจัยภายนอกที่จะกระทบส่งออก จำเป็นที่จะต้องใช้แนวทางบริหารจัดการการส่งออก ด้วยการขยายความร่วมมือต่างๆ รวมถึงการสนับสนุนแนวทางฟื้นตัวภาคการท่องเที่ยว การขับเคลื่อนการลงทุนภาครัฐ และสร้างความเชื่อมั่นการลงทุนภาคเอกชน และการดูแลภาคเกษตร แรงงาน ผู้มีรายได้น้อย SMEs ทั้งนี้ยังจำเป็นที่จะต้องมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปีด้วย เช่น การเติมเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งไม่คิดว่าเป็นการแจกเงิน คิดว่าเป็นการกระตุ้นอุปสงค์ ซึ่งคิดว่าอยู่ในขอบเขตที่น่ารับได้


ข่าวที่เกี่ยวข้อง :