ไม่พบผลการค้นหา
เปิดทรัพย์สิน-หนี้สิน 'สุชัชวีร์' ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ประชาธิปัตย์ เมื่อครั้งนั่งอธิการบดี สจล. โดยเขาและคู่สมรสมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินรวมกว่า 306 ล้านบาท ทั้งนี้ สนามท้องถิ่นผ่านการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ในอนาคต อาจไม่ใช่งานง่ายเหมือนเมื่อครั้งเป็นผู้บริหารสถาบันการศึกษาชั้นนำ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2564 ถึงการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ขณะดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กรณีที่ยืนในทุก 3 ปีตลอดเวลาที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2564

โดยสุชัชวีร์ อายุ 49 ปี ซึ่งปัจจุบันเขาได้ลาออกจากตำแหน่งอธิการบดี สจล. เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2564 และเปิดตัวเป็นว่าที่ผู้ลงสมัครับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) สังกัดพรรคประชาธิปัตย์

ทั้งนี้ ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. พรรคประชาธิปัตย์ คนล่าสุดได้ เปิดเผยในบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่ยื่นต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่า เคยดำรงตำแหน่งอธิการบดี สจล. ตั้งแต่ปี 2558 โดยมี สวิตา สุวรรณสวัสดิ์ เป็นคู่สมรส ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด โดยมีบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย จำนวน 2 คน ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ

สุชัชวีร์ แจ้งว่ามีรายได้ เป็นเงินเดือน 1,410,870 บาท เงินประจำตำแหน่ง 5,094,000 บาท เบี้ยประชุมและโบนัส 5,500,000 บาท มีรายได้จากการขายหนังสือและลิขสิทธิ์ 3.2 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีรายได้อื่นๆ จากค่าบรรยายและสอนพิเศษ 3.5 ล้านบาท รวมแล้วมีรายได้ต่อปี 18,704,870 บาท ส่วนคู่สมรส มีรายได้ต่อปี 7.6 ล้านบาท

สุชัชวีร์ แจ้งถึงรายจ่ายประจำ เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 400,000 บาท ค่าผ่อนบ้าน 3,153,600 บาท ค่าเล่าเรียนบุตร 200,000 บาท รวมมีรายจ่ายต่อปี 3,753,600 บาท ส่วนคู่สมรสมีรายจ่ายต่อปี 1,626,784 บาท บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีรายจ่ายต่อปี 120,000 บาท

สุชัชวีร์ แสดงรายการทรัพย์สิน มีเงินสด 100,000 บาท เงินฝาก 5,335,070.53 บาท มีเงินลงทุน 19.3 ล้านบาท ที่ดิน 32.1 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 65 ล้านบาท ยานพาหนะ 2.8 ล้านบาท สิทธิและสัมปทาน 8 ล้านบาท และมีทรัพย์สินอื่น 9 ล้านบาท รวมมีทรัพ์วินทั้งหมด 141.7 ล้านบาท ขณะที่คู่สมรสมีทรัพย์สินรวม 200.3 ล้านบาท

เมื่อรวมทรัพย์สินของสุชัชวีร์และคู่สมรสแล้ว มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 342.1 ล้านบาท

สำหรับหนี้สินนั้น สุชัชวีร์แจ้งว่ามีเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น รวม 26.7 ล้านบาท คู่สมรส ก็แจ้งว่ามีหนี้สิน 8.4 ล้านบาท เมื่อรวมหนี้สินของสุชัชวีร์และคู่สมรสแล้ว มีหนี้สินรวมกว่า 35.19 ล้านบาท

สุชัชวีร์ และคู่สมรส จึงมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน รวมทั้งสิ้น 306,921,859 บาท

สุชัชวีร์ 5A-890622A190A9.jpeg


สุชัชวีร์ ทรัพย์สิน 0C0-C6616AB6DB98.jpegสุชัชวีร์ ทรัพย์สิน C2F68AD021DF.jpeg

สำหรับทรัพย์สิน ที่สำคัญนั้น สุชัชวีร์ได้แสดงรายการที่ดิน มีที่ดิน จำนวน 3 แปลง เงินรวมจำนวน 32.1 ล้านบาท โดยเป็นที่ดินบ่าน อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  

รายการโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง สุชัชวีร์ ยื่นแสดงจำนวน 4 หลัง จำนวนเงินรวม 65 ล้านบาท ส่วนคู่สมรส ยื่น 2 หลัง มีจำนวนเงินรวม 30 ล้านบาท

รายการยานพาหนะ สุชัชวีร์ แจ้งว่ามี รถยนต์ 1 คัน รถจักรยานยนต์ 1 คัน มูลค่า 2.8 ล้านบาท ส่วนคู่สมรสมี รถยนต์ 3 คัน มูค่ารวม 8.7 ล้านบาท

ส่วนรายการทรัพย์สินอื่น สุชัชวีร์ แจ้งว่ามีมูลค่ารวม 9 ล้านบาท ส่วนคู่สมรส มีมูลค่ารวม 95.68 ล้านบาท มีทรัพย์สินที่ สำคัญ อาทิ พระเครื่องเลี่ยมทองพร้อมสร้อยทอง 5 องค์ มูลค่ารวม 1.4 ล้านบาท นาฬิกา 30 เรือน มูลค่ารวม 6.1 ล้านบาท อาวุธปืน 24 กระบอก 900,000 บาท

ชุดเครื่องประดับเพชร 3 ชุด มูลค่า 6.7 ล้านบาท แหวนเพชร 22 วง มูลค่า 9.03 ล้าบาท นาฬิกา 26 เรือน 12.1 ล้านบาท กระเป๋าแบรนด์เนม 34 ใบ มูลค่า 4.1 ล้านบาท พระเครื่องเลี่ยมทอง 115 องค์ มูลค่า 33.4 ล้านบาท ภาพเขียนศิลปะ จำนวนหนึ่ง มูลค่า 1 ล้านบาท เป็นต้น

สุชัชวีร์สุชัชวีร์สุชัชวีร์ -2273-475A-BBEF-CF6F568C0512.jpeg

เหล่านี้คือทรัพย์สินและหนี้สินที่ สุชัชวีร์ ได้แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในขณะที่ปัจจุบัน เขามีตำแหน่งเป็นว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. พรรคประชาธิปัตย์ ที่ชูสโลแกน เปลี่ยนกรุงเทพ #เราทำได้

"ครอบครัวคนกรุงเทพฯ ถูกข่มขืน โดนรังแก คนคุ้นชินว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนอนาคตลูกหลานคนกรุงเทพฯได้ ผมเชื่อว่าเราเปลี่ยนอนาคตของลูกหลานเปลี่ยนกรุงเทพฯ เราทำได้ครับ" 

ส่วนเหตุผลที่ 'สุชัชวีร์' เลือกพรรคประชาธิปัตย์ เพราะเห็นกระแสพลังการเปลี่ยนแปลงในพรรคประชาธิปัตย์ 

"พรรคประชาธิปัตย์เปิดให้คนใหม่เลือดใหม่ ได้เสนอตัวเข้าทำงาน ผู้ว่าฯ กทม.ไม่สามารถทำงานคนเดียวตามลำพังได้ ต้องทำงานเป็นทีม" สุชัชวีร์ ระบุผ่านสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกหลังแถลงเปิดตัวและนโยบายเบื้องต้นในการลงชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม.

สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์  จุรินทร์ อภิรักษ์  องอาจ -7BE0388DEA1B.jpeg

แม้ว่าทรัพย์สินจะมีมูลค่ารวยกว่า 300 ล้านบาทก็ตาม แต่ผู้เคยประกาศว่าเขาคือทายาทสายตรงไอน์สไตน์ คนเดียวในแผ่นดินไทย เมื่อครั้งไปศึกษา MIT (สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์) ที่สหรัฐอเมริกา ยังคงมีภารกิจที่ท้าทายในด่านหินต่อไป คือ สมรภูมิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ครั้งแรกนับแต่ปี 2556 ที่ว่างเว้นมา 8 ปี

ชื่อ 'สุชัชวีร์' จะสามารถรักษาประวัติศาสตร์ที่พรรคประชาธิปัตย์ชนะในศึกเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ตั้งแต่ปี 2547 มาโดยตลอดไว้ได้หรือไม่!

ข่าวที่เกี่ยวข้อง