ไม่พบผลการค้นหา
นายกรัฐมนตรี พร้อมรับศึกอภิปรายร่างพ.ร.บ. งบฯปี64 พรุ่งนี้ (1 ก.ค.) ระบุ จะพูดจาอะไรต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน เน้นย้ำบริหารงบ ต้องคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ระบุถึงการชี้แจง ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันพรุ่งนี้ (1 ก.ค.) ว่า ได้เตรียมความพร้อมให้ได้มากที่สุด และตนพร้อมรับฟังสาระ ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ แต่ทุกคนต้องเข้าใจระบบงบประมาณด้วยเช่นกัน การพูดจาอะไรก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน เช่นเดียวกับที่ตนให้เกียรติทุกคน จะบอกว่ารัฐบาลเป็นผู้ใช้เงินก็ใช่ แต่ประเทศไทยอยู่ด้วย 3 อำนาจคือ อำนาจนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ เพื่อถ่วงดุลอำนาจกัน หน้าที่ของใครก็คือหน้าที่ของใคร ต่างคนต่างให้ความสำคัญกับการทำหน้าที่ของตนเอง และรัฐบาลก็พยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุด 

ส่วนเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ ตนได้เน้นย้ำไปหลายครั้งแล้วว่าต้องใช้จ่ายให้คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎหมาย และพร้อมได้รับการตรวจสอบ ทั้งองค์กรตรวจสอบภายในภาครัฐ และองค์กรอิสระ ซึ่งที่ผ่านมาก็มีการตัดสินหลายคดีไปแล้ว ทั้งนี้กฎหมายก็คือกฎหมาย ทุกคนก็ต้องยอมรับ

อ่านเพิ่มเติม