ไม่พบผลการค้นหา
'ศรีสุวรรณ จรรยา' ยื่นศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยปม การดำรงตำแหน่งนายกฯ ครบ 8 ปี ของ พล.อ.ประยุทธ์ ขอศาลสั่งยุติปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำวินิฉัย

ศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเกี่ยวกับสถานะนายกรัฐมนตรี ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่จะดำรงตำแหน่งครบ 8 ปีในคืนวันที่ 23 ส.ค.2565 นี้ หากนับตั้งแต่การเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรกเมื่อ 24 ส.ค.2557 ว่าเข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 158 วรรคสี่ ที่บัญญัติว่านายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกิน 8 ปีมิได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่ แต่ไม่ให้นับรวมระยะเวลาในระหว่างที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหรือไม่

ศรีสุวรรณ กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ได้รับการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 24 ส.ค. ตามรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) 2557 ครั้งที่ 2 วันที่ 9 มิ.ย. 2562 ตามรัฐธรรมนูญ 2560 ทำให้ขณะนี้มีข้อถกเถียงในสังคมต่อเรื่องดังกล่าวว่าจะมีทางออกอย่างไร กรณีดังกล่าวสังคมไทยวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากว่าสุดท้ายแล้วพล.อ.ประยุทธ์จะดำรงตำแหน่งได้ถึงเมื่อใด สมาคมเห็นควรหาข้อยุติและเห็นช่องทางว่า กกต. และผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถจะคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งได้โดยการยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย และเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับการบริหารราชการแผ่นดิน การยื่นเรื่องมีคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้ พล.อ.ประยุทธ์ยุติปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัย