ไม่พบผลการค้นหา
โรงเรียนบ้านหนองเงือก จ.ลำพูน ลงพื้นที่บ้านนักเรียนช่วงโควิด ติดตามการเรียนการสอน พร้อมบูรณาการการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ย้ำไม่ลืมสวมหมวกนิรภัย หวังนักเรียน-ครอบครัว และชุมชนปลอดภัยอย่างยั่งยืน

นายเกษม ใจกระเสน ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองเงือก จ.ลำพูน เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ทางโรงเรียนได้ให้ความสำคัญเกี่ยวความปลอดภัยทางถนนมาโดยตลอด ตั้งแต่ภาคการเรียนปกติ โดยให้นักเรียนทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัย ด้วยการมีส่วนร่วมกับชุมชนผ่าน 4 กิจกรรม คือ 1. ค้นหาจุดเสี่ยงในเส้นทางที่ต้องใช้มาโรงเรียน เช่น จุดที่ไม่มีป้ายจราจร หรือทางโค้งอันตราย 2. เสนอจุดเสี่ยงต่างๆ ไปยังเทศบาลตำบลแม่แรง เพื่อจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการแก้ไข 3. สร้างความตระหนักและมีการฝึกปฎิบัติภายในโรงเรียน เช่น สวมหมวกนิรภัย การปฎิบัติตามป้ายจราจร และไม่ขับรถเร็ว และ 4. สร้างการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนวิชาอื่นๆ ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น 

นายเกษม กล่าวว่า หลังจากเกิดเหตุการณ์โควิด-19 ขึ้น ทำให้โรงเรียนต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นระบบการเรียนทางไกล หรือ DLTV ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนเมษายน ที่ผ่านมา จนถึงวันที่ 30 มิถุนายนนี้ โดยตลอดระยะเวลาการเรียนผ่านระบบ DLTV นั้น ทางโรงเรียนจะส่งครูประจำชั้นเดินทางไปพบนักเรียนทุกคน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทั้งหมด 6 สัปดาห์ เพื่อติดตามปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน และได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของคณะครู ที่ต้องเดินทางออกไปพบนักเรียนในแต่ละครั้ง ที่มีระยะทางประมาณ 4-5 กิโลเมตรจากโรงเรียน จึงมีแนวคิดในการบูรณาการร่วมกับโครงการ SAFETY ROAD โดยครูทุกท่านต้องปฎิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างจริงจัง อย่างเช่น การสวมหมากนิรภัย และการขับขี่ไม่ประมาท เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ปกครอง และนักเรียน 

ทั้งนี้ โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการถนนปลอดภัย ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงมีความคาดหวังว่าผู้ปกครอง นักเรียน และคนในชุมชน จะให้ความร่วมมือในทุกมิติทุกวิถีทาง เพื่อเป้าหมายลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในเขตบริการของโรงเรียน

นายเกษม กล่าวว่า โรงเรียนบ้านหนองเงือกเป็นโรงเรียนระดับอนุบาล ถึงประถมศึกษา ที่มุ่งหวังปลูกฝังการป้องกันอุบัติเหตุให้เด็กตั้งแต่เล็กๆ เพราะเชื่อว่าหากเด็กได้เรียนรู้ตั้งแต่ตอนนี้ จะสามารถซึมซับการขับขี่ปลอดภัยและน่าจะช่วยลดจำนวนอุบัติเหตุลงได้ พร้อมฝากถึงผู้ปกครองและเด็กๆ ว่า แม้เดินทางไปใกล้ๆ ต้องขับขี่อย่างปลอดภัย ใส่หมวกนิรภัยทุกครั้ง เพื่อรักษาชีวิตของตัวเรา และบุตรหลาน

S__46153746.jpg313271.jpg