ไม่พบผลการค้นหา
‘พรรครวมพลัง’ เลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ เคาะ ‘ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ‘ เสียบแทน ‘เอนก เหล่าธรรมทัศน์’ ‘เจ้าตัว’ย้ำสานต่อเจนตนารมณ์หน.พรรคคนเก่า ตามนโยบายเดิม ‘โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล’ มั่นใจผลงานพรรคที่ผ่านมารักษาคะแนนนิยมจากปชช. 8 แสนคะแนนเดิมที่เคยได้

เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังพรรครวมพลังประชาชาติไทย เปลี่ยนชื่อมาเป็นพรรคพลัง ได้มีการประชุมสมาชิกพรรค เพื่อสรรหาหัวหน้าพรรคคนใหม่ แทนนายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ ที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่งจากการประชุมกว่า 5 ชั่วโมง พรรครวมพลังได้มีมติเลือก “ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ “ หรือ ดร.ปอน ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าพรรครวมพลังคนใหม่

โดย ดร.ดนุช เปิดเผยภายหลังได้รับตำแหน่งว่า จุดเริ่มต้นเข้ามาในเส้นทางการเมืองเริ่มต้นด้วยการผู้ประสานงานกลุ่มพันธมิตร, ร่วมก่อตั้งพรรคการเมืองใหม่ , เข้าร่วมกับคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) ในเวลาต่อมาก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทย และเป็นกรรมการบริหารพรรค เดือน ส.ค. 2564 ได้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีอว. จนปัจจุบันตนเองได้รับตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีอว.

ดร.ดนุช กล่าวต่อว่า ส่วนนโยบายของพรรคพลังนั้น หากย้อนไปตั้งแต่พรรครวมพลังได้มีโอกาสมาบริหารกระทรวง อว. โครงการที่พรรคเร่งขับเคลื่อนก็คือ การเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย BCG และการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนระดับตำบลผ่านโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T For BCG เพราะพรรครวมพลัง เชื่อว่าการสร้างฐานรากที่มั่นคงจะนำไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นในฐานะหัวหน้าพรรคคนใหม่ ตนเองยังคงสานต่อเจนตนารมย์ของหัวหน้าพรรคคนเก่า ที่ทำตามนโยบายเดิมของพรรคคือโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เน้นสร้างรากฐานที่มั่นคง ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ไปถึง ปลายน้ำ ผ่านการเสริมองค์ความรู้ให้พี่น้องประชาชนในระดับตำบลและนำองค์ความรู้ที่พี่มีน้องมีมาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด เปรียบเสมือน “คนธรรมดา สร้างชาติ” เพื่อเป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเป็นรูปธรรมในปี 2580 

ดร.ดนุช กล่าวด้วยว่า สำหรับนโยบายเด่นๆของ พรรครวมพลัง อาทิ สนับสนุนเรียนสายวิชาชีพฟรีถึงระดับ ปวส. เพราะมองว่า ปัจจุบันผู้เรียนต้องการนำความรู้ไปประกอบอาชีพอย่างแท้จริง ดังนั้นหากส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนส่วนนี้ ก็จะทำให้เกิดบุคลากรที่พร้อมต่อตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ, การยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, การแก้ปัญหาความยากจน ด้วยเศษฐกิจBCG กับพื้นที่เป้าหมายเฟสแรกทุ่งกุลาร้องให้ ที่จะสร้างเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษที่นำเทคโนโลยีตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ และการสร้างรายได้จากเศรษฐกิจ BCG เพื่อผลประโยชน์ของประชาชน ฯลฯ เป็นต้น

ดร.ดนุช กล่าวด้วยว่า เป้าหมายของพรรครวมพลังครั้งนี้ รักษาความนิยมและความเชื่อมั่นของประชาชนที่เชื่อใจพรรคในคะแนนเสียงเดิมที่เคยได้คือ 800,000 คะแนน จากทั่วประเทศ พร้อมขยายฐานเสียงไปยังประชาชนที่มั่นใจการทำงานและเห็นผลงานของตนเองและของพรรครวมพลัง ในขณะเดียวกันชี้ชัดว่า พรรครวมพลัง พร้อมทำงานกับพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์และแนวทางเดียวกันในการทำงานเพื่อประชาชน ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ ยึดผลประโยชน์ของประชาชน คือสิ่งสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาล หรือฝ่ายค้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับ ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เกิดวันที่ 18 ส.ค. 2507 (ปัจจุบันอายุ 59 ปี) จบการศึกษา ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,ปริญญาโท California State University , Bakersfield สาขา การตลาด ,ปริญญาเอก ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี