ไม่พบผลการค้นหา
"นิพนธ์" มั่นใจการเลือกตั้งท้องถิ่นเริ่ม ต.ค. ใช้งบปี 2564 จัดการเลือกตั้ง ตามนายกฯ ประกาศเลือกในปีนี้ (63) ชี้สถานการณ์โควิดยังเป็นปัจจัยหลักพิจารณากำหนดวันเลือกตั้งที่ชัดเจน หวั่นเกิดการระบาดรอบสอง

วันที่ 30 มิ.ย. 2563 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงการใช้งบประมาณการเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่นว่า จะต้องพิจารณาในการใช้งบประมาณท้องถิ่นเองในหลายด้าน เช่น มีจำนวนหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายประกอบคน เบี้ยเลี้ยง เต็นต์ สถานที่ หรือมีการใช้สถานที่ รวมถึงงบประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง 

ส่วนรายได้จะเพียงพอกับท้องถิ่นหรือไม่ เมื่อการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่นลดลงในช่วงที่ผ่านมานั้น นายนิพนธ์กล่าวว่า มีเพียงส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กเท่านั้น ที่จะต้องเข้าไปดู แต่ท้องถิ่นส่วนใหญ่มีงบประมาณสะสมอยู่ โดยท้องถิ่นขนาดเล็กก็สามารถของบประมาณไปอุดหนุนได้ ซึ่งจะมีทั้งในส่วนของงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจหรือทั่วไป

ทั้งนี้งบประมาณท้องถิ่นอุดหนุนทั่วไปท้องถิ่นจะนำไปใช้ในภารกิจใดก็ได้ ซึ่งเชื่อว่าภายใน 3-4 เดือนน่าจะแก้ไขปัญหาเรื่องของงบประมาณได้เสร็จสิ้น ผ่านกลไกลข้อบัญญัติซึ่งเป็นกฎหมายท้องถิ่นที่จะต้องเข้าไปดูแลเรื่องของงบประมาณ โดยมองว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นคงจะใช้งบประมาณปี 2564 ซึ่งจะเริ่มต้นในช่วงต้นเดือน ต.ค. 

และยังคิดว่าหาก กกต. ท้องถิ่น บุคคลากร พร้อม ก็เข้าสู่โหมดเลือกตั้งได้โดยไม่มีปัญหา ซึ่ง กกต.ก็ทยอยกำหนดเขตเลือกตั้งอยู่ ดังนั้นการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นภายในปีนี้ (63) เนื่องจากนายกฯ และ รมว.มหาดไทยส่งสัญญาณที่ชัดเจนแล้ว แต่นับจากนี้ต้องดูในเรื่องการระบาดของโควิดรอบสอง อย่างใกล้ชิด เนื่องจากเป็นตัวแปรที่สำคัญ ว่าจะเกิดขึ้นได้หหรือไม่ เพราะการเลือกตั้ง ต้องเปิดปราศัย มีคนร่วมฟังจำนวนมาก หรือต้องวางข้อกำหนดอย่างไร หากเกิดพิสูจน์ได้ว่า การระบาดเกิดขึ้นจากเวทีปราศัยจะต้องดำเนินการอย่างไร ใครจะรับผิดชอบ ดังนั้นต้องหารือ และพูดคุยกันอย่างรอบคอบ และประเมิน ควบคู่กันไป แม้ว่าเรื่องงบประมาณจะแก้ปัญหาได้ แต่สถานการณ์โควิด-19 คือตัวแปรที่สำคัญ และมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง