ไม่พบผลการค้นหา
กกต. รับรอง 'พรรคกล้า' เป็นพรรคการเมือง มี 'กรณ์' หัวหน้าพรรค - 'อรรถวิชช์' เลขาธิการพรรค ชูอุดมการณ์พรรคเศรษฐกิจเสรีรับผิดชอบสังคม คาดประเดิมลงเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) วันนี้ (29 มิ.ย.) มีมติรับรองพรรคกล้า เป็นพรรคเมืองอย่างเป็นทางการแล้ว หลังยื่นขอจดทะเบียนจดแจ้งเป็นพรรคการเมืองเมื่อวันที่ 1 เม.ย.ที่ผ่านมา โดยในวันพรุ่งนี้ (30 มิ.ย. 2563) นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า จะเดินทางไปรับหนังสือรับรองการจัดตั้งพรรคด้วยตัวเอง ในเวลา 10.30น. ที่สำนักงาน กกต. 

สำหรับคณะกรรมการบริหารพรรคกล้ามีจำนวน 9 คน ประกอบด้วย 1. นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรค 2. นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี เลขาธิการพรรค 3. นายวรวุฒิ อุ่นใจ รองหัวหน้าพรรค 4. นายภิมุข สิมะโรจน์ รองหัวหน้าพรรค 5. นายพงศ์พรหม ยามะรัต รองหัวหน้าพรรค 6. นายณัฐนันท์ กัลยาศิริ นายทะเบียนพรรค 7. นายเอราวัณ ทับพลี เหรัญญิกพรรค 8. นายเบญจรงค์ ธารณา กรรมการบริหาร 9. นายมนต์ชีพ ศิวะสินางกูร กรรมการบริหาร

โดยมีทุนจดทะเบียนพรรค 1.4 ล้านบาท มีสมาชิกพรรคยื่นจดจัดตั้ง 642 คน มีสโลแกนพรรคว่า "เรามาเพื่อลงมือทำ"

มีอุดมการณ์พรรค 4 ประการ คือ 

1.ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เข้มแข็งมั่นคง ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2.ปฏิบัตินิยมคู่คุณธรรม นำไทยก้าวหน้า ทันสมัย พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงและวิกฤตการณ์ของโลก 

3. ระบบเศรษฐกิจเสรีมีความรับผิดชอบต่อสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมการแข่งขัน ขจัดการผูกขาด 

4. คนไทย ครอบครัวไทย ทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ทั้งนี้คาดว่าพรรคกล้าเตรียมประเดิมศึกเลือกตั้งท้องถิ่นโดยเฉพาะ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นสนามแรก