ไม่พบผลการค้นหา
ภาพต้นกัญชาเติบโตเขียวขจีที่ตึกภายในกระทรวงสาธารณสุข ที่เจ้ากระทรวงคือเจ้าภาพนโยบายกัญชา ขณะที่กฎหมายกำลังจะออกมารองรับในอีกไม่นาน

หากใครผ่านไปผ่านมาแถวอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี ก็จะพบต้นกัญชาจำนวนหนึ่งถูกปลูกไว้ที่โถงชั้นล่างของอาคาร และบริเวณลานสวนหย่อมด้านในกลุ่มอาคาร

กัญชา

สำหรับเส้นทางกัญชาไทย รัฐบาลได้ปลดล็อกกัญชาออกจากการเป็นสารเสพติด เมื่อ 9 มิ.ย.2565 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษ ประเภท 5 พ.ศ.2563 ฉบับลงวันที่ 8 ก.พ.2565 ออกตามความในมาตรา 29 วรรคสอง แห่ง ป.ยาเสพติด และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2565 โดยให้มีผลเมื่อพ้น 120 วัน นับแต่วันที่ 9 ก.พ.2565 จากประกาศดังกล่าวส่งผลให้กัญชาไม่ถือเป็นยาเสพติดอีกต่อไป และกัญชาไม่ใช่พืชหรือทรัพย์ที่มีไว้เป็นความผิดตามกฎหมายอีกต่อไป ยกเว้นตัวสารสกัดจากกัญชา

จากนั้นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2565 ได้มีมติ 370 ต่อ 7 เสียง รับหลักการร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. .... วาระที่ 1 สาระสำคัญ เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์กัญชา กัญชง ในทางอุตสาหกรรมและทางการแพทย์ โดย อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข ยืนยันต่อที่ประชุมสภาฯ ว่า หลักการของกฎหมายนี้ คือการใช้กัญชาทางการแพทย์และสุขภาพเท่านั้น ล่าสุดการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวยังอยู่ในชั้นคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ ก่อนเสนอรายงานต่อสภาฯ เพื่อพิจารณาในวาระที่ 2-3

กัญชา

ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (5 ส.ค.) อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ ที่ จ.ภูเก็ตว่า ขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง ฉบับใหม่ เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการแปรญัตติ หากเสร็จสิ้นจะนำเสนอต่อที่ประชุมรัฐสภาต่อไป

ส่วนประเด็นเรื่องของช่อดอกกัญชา กรมอนามัยได้ออกประกาศการห้ามใช้ช่อดอกประกอบอาหาร และจำหน่าย รวมถึงการสูบ เสพในที่สาธารณะไม่สามารถทำได้ มีความผิดทางกฎหมายโทษทั้งจำและปรับ

ส่วนกระทรวงสาธารณสุขยังยืนยันเจตนารมณ์ นโยบายกัญชาทางการแพทย์ว่าใช้เพื่อสุขภาพเท่านั้น

กัญชา -805E-4565-AF77-DB09EFEC6E06.jpegกัญชากัญชากัญชา -5820-4E0C-9394-154C7EF5CC62.jpeg