ไม่พบผลการค้นหา
นิด้าโพล เผย ประชาชนส่วนใหญ่อยากได้นายกฯ มาจากบัญชีรายชื่อ ส่วนอยากให้สมาชิกรัฐสภาเลือกใครมาเป็นนายกฯ คือ "พล.อ.ประยุทธ์" และมองว่าพรรคการเมืองที่เป็นงูเห่า คือ "พรรคประชาธิปัตย์"

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "นายกรัฐมนตรี และ ประธานสภาผู้แทนราษฎร" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 21 – 22 พ.ค. 2562 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ จำนวน 1,260 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการสนับสนุนให้สมาชิกรัฐสภาเลือกใครเป็นนายกรัฐมนตรีและการสนับสนุนให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเลือกใครเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร 

จากการสำรวจ เมื่อถามถึงบุคคลที่จะสนับสนุนให้สมาชิกรัฐสภาเลือกมาเป็นนายกรัฐมนตรี พบว่า ส่วนใหญ่ อันดับ 1 ร้อยละ 39.05 ระบุว่าเป็น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา (พรรคพลังประชารัฐ) รองลงมา อันดับ 2 ร้อยละ 25.48 ระบุว่าเป็น นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ (พรรคอนาคตใหม่) อันดับ 3 ร้อยละ 21.43 ระบุว่าเป็น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (พรรคเพื่อไทย) อันดับ 4 ร้อยละ 5.00 ระบุว่าเป็น นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (พรรคประชาธิปัตย์) อันดับ 5 ร้อยละ 2.62 ระบุว่าเป็น นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (พรรคเพื่อไทย) อันดับ 6 ร้อยละ 2.54 ระบุว่าเป็น นายอนุทิน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย) อันดับ 7 ร้อยละ 1.43 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย)

และ ร้อยละ 2.45 อื่น ๆ ได้แก่ นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ (พรรคเศรษฐกิจใหม่), น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา (พรรคชาติไทยพัฒนา), นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ (พรรคชาติพัฒนา), นายชวน หลีกภัย (พรรคประชาธิปัตย์), นายอนันต์ อัศวโภคิน, นายชัยเกษม นิติสิริ (พรรคเพื่อไทย), นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (พรรคประชาชาติ), พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา, นายดำรงค์ พิเดช (พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย), นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ (พรรคไทยศรีวิไลย์), นายบัญญัติ บรรทัดฐาน (พรรคประชาธิปัตย์) และนายวราวุธ ศิลปอาชา (ชาติไทยพัฒนา)

ด้านที่มาของนายกรัฐมนตรีที่ประชาชนอยากได้ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 61.99 ระบุว่า อยากได้นายกรัฐมนตรีจากในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองเสนอให้ชิงเก้าอี้นายกฯ รองลงมา ร้อยละ 28.49 ระบุว่า นายกรัฐมนตรีจากคนในบัญชีรายชื่อหรือคนนอกบัญชีรายชื่อ ก็ได้ และร้อยละ 9.52 ระบุว่า อยากได้นายกรัฐมนตรีจากคนนอกบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองเสนอให้ชิงเก้าอี้นายกฯ

สำหรับบุคคลที่จะสนับสนุนให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเลือกมาเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร พบว่า ส่วนใหญ่ อันดับ 1 ร้อยละ 29.92 ระบุว่าเป็น นายชวน หลีกภัย (พรรคประชาธิปัตย์) รองลงมา อันดับ 2 ร้อยละ 19.37 ระบุว่า ไม่แน่ใจ/ไม่ระบุ/ไม่แสดงความคิดเห็น อันดับ 3 ร้อยละ 16.19 ระบุว่าเป็น นายบัญญัติ บรรทัดฐาน (พรรคประชาธิปัตย์) อันดับ 4 ร้อยละ 9.52 ระบุว่าเป็น นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ (พรรคเพื่อไทย) อันดับ 5 ร้อยละ 7.86 ระบุว่าเป็น นายชัย ชิดชอบ (พรรคภูมิใจไทย)

อันดับ 6 ร้อยละ 6.35 ระบุว่าเป็น วันมูหะมัดนอร์ มะทา (พรรคประชาชาติ) อันดับ 7 ร้อยละ 6.19 ระบุว่าเป็น นายสุชาติ ตันเจริญ (พรรคพลังประชารัฐ) อันดับ 8 ร้อยละ 2.30 ระบุว่าเป็น นายวิรัช รัตนเศรษฐ (พรรคพลังประชารัฐ)

และร้อยละ 2.30 อื่น ๆ ได้แก่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ (พรรคอนาคตใหม่), นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (พรรคประชาธิปัตย์), นายปิยบุตร แสงกนกกุล (พรรคอนาคตใหม่), นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ (พรรคประชาธิปัตย์), นายอนุทิน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย), นายนิยม ช่างพินิจ (พรรคเพื่อไทย), นายสมศักดิ์ เทพสุทิน (พรรคพลังประชารัฐ) และพลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย)

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงพรรคการเมืองที่ประชาชนคิดว่าจะมี "งูเห่า" (ไม่ทำตามมติพรรค) พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ อันดับ 1 ร้อยละ 43.10 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ รองลงมา อันดับ 2 ร้อยละ 29.13 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 3 ร้อยละ 27.86 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ อันดับ 4 ร้อยละ 27.14 ระบุว่าเป็น พรรคภูมิใจไทย อันดับ 5 ร้อยละ 24.92 ระบุว่าเป็น พรรคอนาคตใหม่

อันดับ 6 ร้อยละ 23.02 ระบุว่า ไม่มี "งูเห่า" ในพรรคใดเลย อันดับ 7 ร้อยละ 18.10 ระบุว่าเป็น พรรคชาติไทยพัฒนา อันดับ 8 ร้อยละ 17.70 ระบุว่าเป็น พรรคเสรีรวมไทย อันดับ 9 ร้อยละ 17.46 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อชาติ, พรรคเศรษฐกิจใหม่ และพรรครวมพลังประชาชาติไทย ในสัดส่วนที่เท่ากัน อันดับ 10 ร้อยละ 17.30 ระบุว่าเป็น พรรคประชาชาติ อันดับ 11 ร้อยละ 5.63 ระบุว่า ไม่แน่ใจ/ไม่ระบุ/ไม่แสดงความคิดเห็น และอันดับ 12 ร้อยละ 0.48 ระบุว่าเป็น พรรคไทยศรีวิไลย์