ไม่พบผลการค้นหา
รมว.ต่างประเทศไทย เยือนมหาศาลาประชาชน เข้าคารวะรองประธานาธิบดีจีน เผยไว้ใจ-เคารพผลประโยชน์จีน พร้อมยกระดับความสัมพันธ์ทั้งทวิภาคีและพหุภาคี สองฝ่ายย้ำ ‘จีนไทยใช่อื่นไกลพี่น้องกัน’ เห็นพ้องแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงวาระครบรอบสัมพันธ์ 50 ปี

วันนี้ (9 ก.ค. 67) นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าเยี่ยมคารวะ นายหาน เจิ้ง รองประธานาธิบดีจีน ณ มหาศาลาประชาชน กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในห้วงการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการ

นายหาน เจิ้ง กล่าวต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก พร้อมทั้งแสดงความเชื่อมั่นว่า การพบหารือนี้จะเป็นการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์จีน - ไทย และส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ ซึ่งมีความพิเศษเป็นฉันมิตร คือจีนไทยใช่อื่นไกลพี่น้องกัน 

นายหาน เจิ้ง ระบุถึงการให้ความสำคัญกับการพัฒนาความสัมพันธ์จีน - ไทย ทั้งในเชิงยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ตามที่นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน เดินทางเยือน ประเทศไทยเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2565 ถือเป็นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์จีน - ไทย ในการสร้างสรรค์ประชาคมอนาคตร่วมกันทั้งสองประเทศ

นายหาน เจิ้ง ยังกล่าวถึงวาระครบรอบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตจีน - ไทย ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ทางประวัติศาสตร์ ในการร่วมปฏิบัติตามฉันทามติของผู้นำทั้งสองประเทศ และความร่วมมือจะนำพาความผาสุกระหว่างทั้งสองประเทศต่อไปด้วย

710453.jpg


ด้านนายมาริษ กล่าวขอบคุณรองประธานาธิบดีจีน ที่ให้โอกาสเข้าเยี่ยมคารวะในครั้งนี้ ซึ่งนายหาน เจิ้ง มีบทบาทในการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย - จีน จึงขออนุญาตแนะนำตัวในโอกาสเยือนครั้งแรกในฐานะรัฐมนตรีฯ ครั้งนี้ เพื่อติดตามการดำเนินงานตามที่ผู้นำทั้งสองประเทศได้หารือกันไว้ 

นายมาริษ ยกวาระอันเป็นมงคลสำหรับความสัมพันธ์ไทย - จีน ทั้งวาระครบรอบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - จีน วาระครบรอบ 75 ปี การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน และวาระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายมาริษ ยังกล่าวขอบคุณรองประธานาธิบดีจีน ที่กล่าวว่า “จีนไทยใช่อื่นไกลพี่น้องกัน” โดยไทยตระหนักว่า จีนเป็นหุ้นส่วนที่ไว้ใจและเคารพซึ่งกันและกัน ตลอดจนเคารพจีนในส่วนที่เป็นผลประโยชน์หลักแห่งชาติ และพร้อมร่วมมือกับจีน ในการยกระดับความสัมพันธ์ทั้งแบบทวิภาคีและพหุภาคี

710454.jpg

นอกจากนี้ มีรายงานว่า ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงระหว่างกันในวาระครบรอบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - จีน ตลอดจนแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้เกื้อกูลซึ่งกันและกัน พร้อมเน้นย้ำความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความร่วมมืออย่างรอบด้านให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในสาขาภายใต้วิสัยทัศน์ IGNITE Thailand รวมถึงร่วมกันผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ เช่น การอำนวยความสะดวกด้านการค้าสินค้าเกษตร โดยเฉพาะโคมีชีวิต และส่งเสริมการลงทุนของจีนในไทย เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเพื่ออนาคต รวมทั้งพลังงานสะอาด และการแลกเปลี่ยนระดับประชาชน โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวด้วย

710490.jpg


อนึ่ง ภายหลังการเข้าเยี่ยมคารวะ นายมาริษ ยังโพสต์ข้อความผ่านบัญชีผู้ใช้เอ็กซ์ @AmbPoohMaris ตอนหนึ่งว่า ได้ขอให้รองประธานาธิบดีจีน ช่วยเชิญชวนนักลงทุนจีนที่มีศักยภาพ มาตั้งฐานการผลิตในไทยในลักษณะร่วมลงทุนระหว่างภาคเอกชน (joint ventures) เพื่อส่งออกไปทั่วโลก ซึ่งจีนยินดีที่จะมีความร่วมมือด้านการลงทุนในอุตสาหกรรมการเกษตร ความเชื่อมโยงภูมิภาค เศรษฐกิจดิจิทัล และอุตสาหกรรม EV ซึ่งฝ่ายจีนเห็นว่าหากโครงการรถไฟ จีน - ไทย แล้วเสร็จ ก็จะยิ่งส่งเสริมความร่วมมือรอบด้าน เพราะไทยเป็นเขตเศรษฐกิจสำคัญของการพัฒนาภูมิภาคอาเซียนครับ ขณะเดียวกัน ยังได้ขอให้ประธานาธิบดีจีน พิจารณาเพิ่มเที่ยวบินตรงไทย - จีน ไปยังเมืองหลักและเมืองน่าเที่ยวของไทย เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างประชาชนต่อประชาชน ซึ่งเป็นที่น่ายินดีที่ฝ่ายจีนให้การสนับสนุนนักท่องเที่ยวจีนมาไทย