ไม่พบผลการค้นหา
นักวิชาการตั้งโต๊ะ โต้ฝ่ายคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่-เทพา พร้อมเรียกร้องนายกรัฐมนตรี ใช้อำนาจพิเศษตัดสินใจเพื่ออนาคต

ชมรมนักวิชาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตระหนักถึงความจำเป็นของการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ และกล้าหาญที่จะใช้อำนาจตัดสินใจสร้างโรงไฟฟ้าเพื่ออนาคตของประเทศ ให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ ในราคาที่เป็นธรรม เพราะขณะนี้ มีข่าวสาร 2 ด้าน ที่สร้างความสับสนให้ทั้งภาครัฐและประชาชน 

พร้อมระบุ การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เป็นเรื่องจำเป็น และช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยแทบไม่มีโครงการขนาดใหญ่เกิดขึ้น จึงสูญเสียความน่าดึงดูดในการลงทุน พร้อมชี้แจง ภาคใต้มีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นทุกปี เฉลี่ยร้อยละ 3-5 แต่กลับมีโรงไฟฟ้าที่พึ่งพาความมั่นคงได้เพียง 2,700 เมกะวัตต์ ขณะที่การใช้ไฟฟ้าสูงสุดอยู่ที่ 2,600 เมกะวัตต์ แม้มีการส่งไฟฟ้าจากภาคกลางลงไปช่วยวันละ 200-600 เมกะวัตต์ แต่ไม่เพียงพอ

ส่วนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ควรสนับสนุนให้เป็นไฟฟ้าเสริม และเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพราะยังไม่มีเสถียรภาพในการจ่ายไฟ ซ้ำมีราคาสูง

ด้านนายมนูญ ศิริวรรณ นักวิชาการอิสระ และสมาชิกชมรมฯ กล่าวว่า ข้อมูลของฝ่ายคัดค้านโรงไฟฟ้า ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง ส่วนการรวมตัวของนักวิชาการเป็นชมรมนี้ ไม่ใช่การรวมตัวเพื่อสนับสนุนการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน แต่ต้องการให้ทุกฝ่ายเข้าใจเรื่องความมั่นคงด้านพลังงาน และที่ผ่านมา มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงไฟฟ้ากระบี่และเทพา ที่สร้างความสับสนให้กับภาคประชาสังคม