ไม่พบผลการค้นหา
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกาศเตือน 10 จังหวัด อีสาน-ตะวันออก เตรียมรับมือ พายุไต้ฝุ่น “นากรี” ในวันที่ 11 – 13 พ.ย.นี้

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยปภ. ได้ติดตามสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า พายุไต้ฝุ่น “นากรี” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง คาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในวันที่ 10 – 11 พ.ย. 2562 โดยจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในวันที่ 11 – 13 พ.ย. 2562 ทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบางพื้นที่ 

ทั้งนี้กอปภ.ก. โดยปภ. จึงได้ประสาน 10 จังหวัดเสี่ยงภัย ประกอบด้วย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 จังหวัด ได้แก่ มุกดาหาร ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และสุรินทร์ ภาคตะวันออก 4 จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว ระยอง จันทบุรี และตราด รวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัย เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยในช่วงดังกล่าว โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ ปริมาณฝน ระดับน้ำ และแนวโน้มสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมจัดเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็ว เครื่องมืออุปกรณ์ประจำพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัย

รวมถึงแจ้งเตือนประชาชนระวังอันตรายจากฝนตก ตลอดจนขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามพยากรณ์อากาศ และปฏิบัติตามประกาศเตือนภัยอย่างเคร่งครัด สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถติดต่อได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป