ไม่พบผลการค้นหา
คอมมูนิตีมอลล์ '72 Courtyard' และร้าน Beer Belly ใจกลางทองหล่อ แจงข่าวลือลูกค้าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มาใช้บริการ ยังไม่พบมูลความจริง

เมื่อวันที่ 12 มี.ค. ร้าน Beer Belly ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ คอมมูนิตีมอลล์ '72 Courtyard' แถลงชี้แจงลูกค้าว่า ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางโซเชียลมีเดียเรื่องที่มีลูกค้าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มาใช้บริการในบริเวณทองหล่อนั้น ทางร้านกำลังตรวจสอบข้อมูลและยังไม่พบมูลความจริง ณ ขณะนี้

ทางร้าน Beer Belly ได้มีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันอย่างเข้มงวด โดยให้พนักงานทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในขณะปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม รวมถึงให้ใส่ถุงมือขณะปฏิบัติหน้าที่และทำการตรวจวัดไข้ก่อนการเข้า-ออกจากสถานที่ปฏิบัติงานทุกวัน

ในขณะเดียวกันทางร้านมีการดูแลเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ และทุกพื้นผิวที่ลูกค้าสัมผัสด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์เป็นประจำทุกวัน ไม่ว่าจะเป็น โต๊ะ เก้าอี้ ราวบันได ปุ่มกดลิฟต์ ประตูและอื่นๆ ทางโครงการเพิ่มการทำความสะอาดฆ่าเชื้อภายในร้านโดยบริษัทมืออาชีพเข้าทำการฆ่าเชื้อพิเศษในวันนี้ที่ออกประกาศ

สำหรับลูกค้า ทางร้านได้จัดเตรียมเจลและแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือไว้ให้บริการรวมไปถึงการเพิ่มจุดตรวจวัดไข้ที่ทางเข้าของอาคารอีกด้วย

ทางร้านให้ความสำคัญ คำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานเป็นอันดับหนึ่งและจะปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวข้างต้นอย่างต่อเนื่องโดยเคร่งครัด

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและเชื่อมั่นในมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันของทางร้าน

คอมมูนิตีมอลล์ '72 Courtyard' ได้แเถลงว่า ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางโซเชียล มีเดียเรื่องที่มีลูกค้าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มาใช้บริการในบริเวณทองหล่อนั้น ทางโครงการกำลังตรวจสอบข้อมูลและยังไม่พบมูลความจริง ณ ขณะนี้ทางโครงการ 72 คอร์ทยาร์ทได้มีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันอย่างเข้มงวด โดยให้พนักงานทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในขณะปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม รวมถึงให้ใส่ถุงมือขณะปฏิบัติหน้าที่และทำการตรวจวัดไข้ก่อนการเข้า-ออกจากสถานที่ปฏิบัติงานทุกวัน

ในขณะเดียวกันทางโครงการมีการดูแลเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ และทุกพื้นผิวที่ลูกค้าสัมผัสด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์เป็นประจำทุกวัน ไม่ว่าจะเป็น โต๊ะ เก้าอี้ ราวบันได ปุ่มกดลิฟต์ ประตูและอื่นๆ ทางโครงการเพิ่มการทำความสะอาดฆ่าเชื้อภายในโครงการโดยบริษัทมืออาชีพเข้าทำการฆ่าเชื้อพิเศษในวันนี้ที่ออกประกาศ

สำหรับลูกค้า ทางโครงการได้จัดเตรียมเจลและแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือไว้ให้บริการรวมไปถึงการเพิ่มจุดตรวจวัดไข้ที่ทางเข้าของทางอาคารอีกด้วย

ทางโครงการให้ความสำคัญ คำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานเป็นอันดับหนึ่งและจะปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวข้างต้นอย่างต่อเนื่องโดยเคร่งครัด

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและเชื่อมั่นในมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันของทางโครงการ

ภาพประกอบจาก 72 Courtyard