ไม่พบผลการค้นหา
"แมกนา คาร์ตาระบุถึงสิทธิขั้นพื้นฐานโดยมีหลักการว่าไม่มีผู้ใดอยู่เหนือกฎหมาย แม้แต่กษัตริย์ก็ตาม"

สถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทยโพสต์ภาพฉลองครบรอบ 806 ปี ของจุดเริ่มต้นของ 'มหากฎบัตร' (The Great Charter) หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปในชื่อ กฎบัตรแมกนา คาร์ตา (Magna Carta) 

กฎบัตรที่ได้ชื่อว่าเป็น 'ต้นแบบรัฐธรรมนูญ' ในหลายประเทศทั่วโลกนี้ ถูกลงนามเมื่อวันที่ 15 มิ.ย. ค.ศ.1215 ริมฝั่งแม่น้ำเทมส์ เพื่อทำหน้าที่เป็นข้อตกลงระหว่างพระเจ้าจอห์นแห่งอังกฤษ และขุนนางชั้นสูงหลายคนซึ่งไม่สามารถทนต่อพฤติกรรมในการใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรมและการขูดรีดภาษีจากประชาชนของตัวพระเจ้าจอห์นได้ จึงยื่นข้อเสนอให้เกิดการปฏิรูปการใช้อำนาจของพระมหากษัตริย์ และขอให้อำนาจของกษัตริย์อยู่ภายใต้กฎหมาย 

กฎบัตรแมกนา คาร์ตาผ่านการเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง จนกระทั่งปี ค.ศ.1225 เกิดเป็นฉบับที่รู้จักกันทุกวันนี้ และกลายเป็นสัญลักษณ์และจารีตทางการเมืองการปกครอง 

ลอร์ดเดนนิง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญของสหราชอาณาจักรเคยกล่าวไว้ว่าเป็น "เอกสารด้านรัฐธรรมนูญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาล เป็นรากฐานแห่งแนวคิดว่าเสรีภาพของปัจเจกอยู่เหนืออำนาจตามอำเภอใจของเผด็จการ"


กฎบัตรแมกนา คาร์ตา
  • ภาพพระเจ้าจอห์นแห่งอังกฤษ

3 ข้อต้องรู้เกี่ยวกับแมกนา คาร์ตา

⚖️ แมกนา คาร์ตาระบุถึงสิทธิขั้นพื้นฐานโดยมีหลักการว่าไม่มีผู้ใดอยู่เหนือกฎหมาย แม้แต่กษัตริย์ก็ตาม

⚖️ ในกฎบัตรระบุถึงสิทธิในการได้รับการไต่สวนคดีอย่างยุติธรรม และจำกัด "การต้องจ่ายภาษีโดยไม่มีสิทธิออกเสียงในการปกครอง" (Taxation without representation)

⚖️ แมกนา คาร์ตาเป็นต้นแบบของเอกสารเกี่ยวกับประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนหลายฉบับ รวมถึงรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาและปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

อ้างอิง; bl.uk, britannica