ไม่พบผลการค้นหา
‘นพดล’ ประเมินการสู้รบในพม่ายังมีต่อเนื่อง แสงสว่างสันติภาพที่ปลายอุโมงค์ยังไม่เห็น จี้อาเซียนขับเคลื่อนให้สำเร็จ

นายนพดล ปัทมะ ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่าคณะกรรมาธิการการต่างประเทศห่วงใยและติดตามปัญหาการสู้รบในเมียนมาจึงได้เชิญกระทรวงการต่างประเทศ สภาความมั่นคงแห่งชาติ กองทัพภาคที่ 3 และกระทรวงมหาดไทยมาชี้แจงที่กรรมาธิการ ซึ่งทราบว่า ‘การสู้รบยังดำเนินอยู่และทางฝ่ายทหารเมียนมาก็ยังตรึงกำลังและจ้องกลับมายึดพื้นที่คืน ยังไม่มีทีท่าว่าการสู้รบจะยุติลงแม้ในขณะนี้ผู้อพยพข้ามแดนมาไทยจะมีจำนวนน้อยลง การสู้รบนอกจากจะทำให้เมียนมาขาดเสถียรภาพแล้วยังมีปัญหาที่กระทบไทยคือปัญหายาเสพติดข้ามแดนและปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ ส่วนในการปกป้องอธิปไตยตามแนวชายแดนนั้นกองทัพภาคที่ 3 ได้ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็ง

นายนพดล กล่าวต่อว่า ตนยังยืนยันแนวคิดเดิมที่ว่าจะแก้ปัญหาเมียนมานั้นต้องแก้ที่ต้นเหตุก็คือการยุติการสู้รบและสร้างสันติภาพในเมียนมาให้ได้  ถ้าแก้ไขปัญหาต้นเหตุไม่สำเร็จก็จะมีปัญหากระทบไทยปีแล้วปีเล่าต่อไป ซึ่งกรรมาธิการเห็นว่าจะต้องมีกระบวนการสันติภาพเมียนมาในรูป ทรอยก้าพลัสคือมีไทย  ประธานอาเซียน จีนอินเดียเข้าร่วมเป็นกลุ่มทรอยก้าพลัสในการผลักดันโรดแมปการแก้ไขปัญหาสันติภาพในเมียนมาและขั้นตอนต่อไปนำทุกฝ่ายที่มีส่วนได้เสียทั้งฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายต่อต้าน ฝ่ายชนกลุ่มน้อย มาเจรจาหาทางออกในการยุติการสู้รบและสร้างสันติภาพแม้ทางรัฐบาลเมียนมาบอกว่าจะให้จัดให้มีการเลือกตั้งภายใน ปี 68 ก็ยังต้องติดตามว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่และการเลือกตั้งนั้นจะครอบคลุมทั้งประเทศหรือไม่

‘รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนจะประชุมกันเดือนนี้ที่เวียงจันทน์ตนเสนอว่า อาเซียนต้องเปลี่ยนวาทกรรมเป็นการกระทำและต้องประเมินว่าแผนฉันทามติ 5 ข้อของอาเซียนนั้นมันยังใช้ได้อยู่หรือไม่ และควรมุ่งมั่นทำงานจริงจังเพื่อแก้ไขปัญหาเมียนมาให้ได้ไม่ใช่ปล่อยไปเรื่อยๆ เพราะกระทบต่อภาพลักษณ์และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของอาเซียน’