ไม่พบผลการค้นหา
กฟน. รวมพลังปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ สร้างแนวป้องกันคลื่น ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน

วันนี้ (25 กรกฎาคม 2562) พลตรี ปรัชญา เฉลิมวัฒน์ นายเดชบุญ มาประเสริฐ และ นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ กรรมการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) พร้อมด้วย นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการฯ และคณะผู้บริหาร กฟน. นำเหล่าพนักงานอาสา ร่วมดำเนินกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และ กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมป่าชายเลน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ พร้อมฟื้นฟูสภาพแวดล้อมบริเวณป่าชายเลน ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ กองทัพเรือ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ โดยได้รับการสนับสนุนจาก นาวาโท ศุภณัฐ วรรณดี รองผู้บังคับป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ ในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว 

นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ในฐานะโฆษก กฟน. เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมป่าชายเลนในครั้งนี้ เป็นการร่วมใจของพนักงานการไฟฟ้านครหลวงและเจ้าหน้าที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยการไฟฟ้านครหลวง ร่วมกับฐานทัพเรือกรุงเทพ นำเหล่าพนักงานอาสา จำนวนกว่า 300 คน ร่วมกันปลูกกล้าไม้โกงกาง จำนวน 6,700 ต้น ในพื้นที่ป่าชายเลน บริเวณบ้านแหลมสิงห์ อ. พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ (พื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า) เพื่อเป็นกำแพงลดความรุนแรงของคลื่น ช่วยชะลอความเร็วของลมพายุให้ลดลงก่อนที่จะขึ้นสู่ฝั่งไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ที่อยู่อาศัย และพื้นที่ทำกินของชาวบ้าน ทั้งยังเป็นการสร้างระบบนิเวศชายฝั่ง ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยและที่อนุบาลที่สำคัญของสัตว์น้ำในระยะตัวอ่อน นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมป่าชายเลน โดยการร่วมเก็บขยะเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในบริเวณป่าชายเลนดังกล่าว โดยกิจกรรมครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนเกิดจิตสำนึกการอนุรักษ์ป่าชายเลน และนำความรู้ที่ได้รับมาขยายผลต่อประชาชน และผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณรอบชายฝั่ง ฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนได้อย่างยั่งยืน

ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมา กฟน. ได้ทำแนวกันคลื่นจากเสาไฟฟ้าชำรุด MEA’s Model ในพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า โดยนำเสาไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานและยางรถยนต์เก่า นำมาทำเป็นแนวกันคลื่นเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง เป็นระยะทาง 1,700 เมตร พร้อมสนับสนุนงบประมาณการปลูกป่าชายเลนและบำรุงรักษาป่าชายเลนในพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2561-2565 จำนวนเงิน 2,000,000 บาท (ส่งมอบรายปี ปีละ 400,000 บาท) รวมถึงสนับสนุนเสาไฟฟ้าที่รื้อถอนจากโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินในโครงการต่าง ๆ ที่ไม่ใช้แล้ว อีกทั้งให้การสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อดำเนินการปักเสาเพื่อใช้เป็นแนวป้องกันคลื่นทะเลในบริเวณพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า ให้เสร็จสมบูรณ์และมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

2685404.jpg


Voice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
182Article
76558Video
0Blog