ไม่พบผลการค้นหา
วงเสวนา 'การเมืองเรื่องของคนรุ่นใหม่' เห็นพ้องโซเชียลมีเดีย เป็นเครื่องมือคนรุ่นใหม่ ที่สร้างความรับรู้และตื่นตัวทางการเมือง ไม่ใช่การล้างสมองเด็กของบางพรรคการเมือง ตามที่ถูกกล่าวหา

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเสวนาวิชาการ ว่าด้วยการสื่อสารทางการเมืองของคนรุ่นใหม่ ภายใต้หัวข้อ "การเมืองเรื่องของคนรุ่นไหน" โดย "โรซี่-จรรยา วงศ์สุรวัฒน์" ผู้ผลิตรายการ SpokeDark กล่าวถึงความยากลำบากของการทำงานที่บางครั้งต้องนำเสนอมุมมองต่างจากผู้มีอำนาจ ในส่วนเนื้อหาสาระของงานที่สื่อสาร และยอมรับว่าไม่ได้คาดหวังที่จะให้ผู้เห็นต่างกับสิ่งที่รายการนำเสนอหันกลับมาสนับสนุน หรือเปลี่ยนทัศนคติทางการเมือง แต่คาดหวังว่าเนื้อหาสาระที่ดำเนินการกับการเติบโตของคนรุ่นใหม่กลุ่มหนึ่ง จะได้เข้าใจสิ่งที่นำเสนอ

ขณะเดียวกันเห็นว่าคนรุ่นใหม่ ยังไม่ถึงเวลาที่ต้องเอาอนาคตมาเสี่ยงกับความรุนแรงทางการเมืองที่เกิดขึ้น หากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในช่วงที่ประเทศมีสถานการณ์ทางการเมืองไม่ปกติ

'เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร' ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ ระบุว่าพรรคอนาคตใหม่พยายาม ปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยี เปิดช่องทางการสื่อสาร เพื่อนำไปสู่การช่วยเหลือที่รวดเร็ว โดยเปิดแอปพลิเคชันรับเรื่องร้องเรียน ขณะที่คนใกล้ตัวก็เริ่มปรับตัวให้เข้าถึงเทคโนโลยีมากขึ้นโดยเฉพาะผู้สูงอายุ สำหรับการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีเข้ามาช่วยขับเคลื่อนการทำงาน อาจไม่ใช่นโยบายของพรรคโดยตรง แต่เครื่องมือเหล่านี้เป็นกลไกในการสื่อสารให้ตนเองสามารถใกล้ชิดประชาชนมากขึ้น และยังเป็นการลดทรัพยากร โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ต้องใช้ในแต่ละวันได้

นายเท่าพิภพ ระบุด้วยว่าพรรคอนาคตใหม่ไม่ได้ล้างสมองคนรุ่นใหม่ตามที่ถูกกล่าวหา แต่การใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี อย่างโซเชียลมีเดีย เป็นเพียงช่องทางการสื่อสารที่จะทำความเข้าใจกับทุกคนทุกกลุ่ม ซึ่งพรรคมีหลักการว่า "คนเท่ากัน" และเห็นว่าพรรคการเมืองอื่นๆ ก็ควรปรับตัวหันมาใช้เทคโนโลยีมากขึ้นเพราะจะเป็นผลดีกับประชาชน โดยเฉพาะในแง่ของการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ในส่วนของนักเขียนรางวัลซีไรต์ 'วีรพร นิติประภา' ในฐานะผู้มีประสบการณ์ ทำงานกับคนรุ่นใหม่ ได้กล่าวเสริมว่าการตื่นตัวของคนรุ่นใหม่ ที่หันมาสนใจการเมืองมากขึ้น ไม่มีผลเสีย และในสถานการณ์ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญปัญหาทางการเมืองมายาวนาน ช่องทางในโลกออนไลน์ ก็เป็นพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่สามารถแสดงออกทางความคิดที่ต่างจากฝ่ายอำนาจได้