ไม่พบผลการค้นหา
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ รับรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2562 กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

คุณอดิศร ธนนันท์นราพูล (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับรางวัลเกียรติยศ บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2562 กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง จากดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ (ขวา) รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลในงาน MONEY & BANKING AWARDS 2019 จัดขึ้นโดยวารสารการเงินธนาคาร โดยมี คุณสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ (กลาง) ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ร่วมในพิธีมอบรางวัล โดยรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปีนั้นพิจารณาจากผลประกอบการในปี 2561 ของบริษัทจดทะเบียนใน แต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม

รางวัลเกียรติยศ MONEY & BANKING AWARDS 2019 นี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 12 เพื่อยกย่องผู้บริหาร ธนาคาร สถาบันการเงิน และบริษัทจดทะเบียนที่มีผลงานยอดเยี่ยม โดยรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2562 แบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรม 8 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มธุรกิจการเงิน กลุ่มทรัพยากร กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค และกลุ่มบริการ ซึ่งมี 9 บริษัทที่ได้รับรางวัล โดยนำผลประกอบการในปี 2561 ของบริษัทจดทะเบียนในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมมาพิจารณาจัดอันดับ 


Voice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
182Article
76558Video
0Blog