ไม่พบผลการค้นหา
ธนาคารกรุงเทพนำร่องประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 3 ประเภท เหลือต่ำสุดร้อยละ 5.25 มีผลตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค. หลัง กนง. หั่นดอกเบี้ยนโยบายเหลือร้อยละ 0.50 ต่อปี หวังลดต้นทุนดอกเบี้ยแก่ผู้ประกอบการและประชาชน

นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า ธนาคารประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ 3 ประเภท มีผลตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค. 2563 ดังนี้

  • อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา หรือ MLR (Minimum Loan Rate) ลดลงร้อยละ 0.225 จากร้อยละ 5.475 เหลือร้อยละ 5.25
  • อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี หรือ MOR (Minimum Overdraft Rate) ลดลงร้อยละ 0.225 จากเดิมอยู่ที่ร้อยละ 6.10 เหลือร้อยละ 5.875
  • อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี หรือ MRR (Minimum Retail Rate) ลดลงร้อยละ 0.35 จากเดิมอยู่ที่ร้อยละ 6.10 เหลือร้อยละ 5.75

สำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้ เป็นการสนับสนุนกลไกภาครัฐ และให้ความช่วยเหลือลูกค้าผู้ประกอบการและประชาชนในเรื่องการลดต้นทุนด้านอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของต้นทุนการดำเนินธุรกิจและลดภาระของประชาชน เพื่อเสริมศักยภาพในการรับมือกับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

"ธนาคารมีความมุ่งมั่นที่จะประคับประคองให้ลูกค้าผู้ประกอบการและประชาชนสามารถผ่านช่วงวิกฤตินี้ไปได้ อีกทั้งยังเป็นการช่วยกระตุ้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยภาพรวมในช่วงที่มีความเปราะบางทั้งปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ โดยที่ผ่านมาธนาคารกรุงเทพได้ให้การดูแลและให้ความช่วยเหลือลูกค้าผู้ประกอบการให้มีเงินทุนและสภาพคล่องเพียงพอในการดำเนินธุรกิจและรักษาการจ้างงาน และช่วยเหลือประชาชนในการลดภาระทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนมาตรการของภาครัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)" นายสุวรรณ กล่าว

ทั้งนี้ ธนาคารกรุงเทพนับเป็นธนาคารแรกที่ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ โดยไม่ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ทันทีหลังจากคณะกรรมการนโยบายการมีมติ 4 ต่อ 3 ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมวันเมื่อวันที่ 20 พ.ค. ลงมาอยู่ที่ร้อยละ 0.50 ต่อปี หรือลดลงร้อยละ 0.25 จากเดิมอยู่ที่ร้อยละ 0.75

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :