ไม่พบผลการค้นหา
สุมหัวคิด - วิเศษนิยม แสนเลือนลาง - Short Clip
Nov 29, 2018 08:12

'เดชรัต สุขกำเนิด' อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระบุ ถ้าเราดู คำว่า 'วิเศษนิยม' อาจจะไม่ชัด ดูจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ทำมา 2 ปีแล้ว เราก็ยังไม่เห็นว่ามีการติดตามประเมินผลอย่างไร ไล่ไปว่าแล้วมีเกณฑ์ชี้วัดไหมว่าอะไร คือเป้าหมาย ที่โครงการนี้จะมี ก็ยังไม่เห็นชัดเจน พอไล่ไปถึงเรื่องสิทธิพื้นฐานนี่ยิ่งเห็นชัดเลย รัฐบาลบอกว่านี่คือการช่วยเหลือผู้มีความเดือดร้อน ซึ่งจริงๆ ส่วนหนึ่งก็เดือดร้อนมาจากนโยบายรัฐบาล ที่ไม่สัมฤทธิ์ผล อย่างเช่นเรื่องของยาง หรือ ปาล์มน้ำมันก็ดี 

ชมคลิปเต็มรายการสุมหัวคิด : วิเศษนิยม หาเสียงล่วงหน้า หรือแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ได้ที่ https://www.voicetv.co.th/watch/SyUow2qRX

Voice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
0Article
0Video
0Blog