ไม่พบผลการค้นหา
'นิคม' ขอ ส.ส.ทุกคนสนับสนุนญัตติเปิดประชุมสภาวิสามัญและตั้ง กมธ.ตรวจสอบการใช้เงินช่วงโควิด-19 พร้อมยื่น สตง.ตรวจสอบความเสียหายจากการกู้เงินและใช้เงินของรัฐ หวั่น ไม่คุ้มค่า แต่ประชาชนต้องร่วมกันใช้หนี้

นายนิคม บุญวิเศษ หัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย เดินทางไปยื่นหนังสือต่อผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. เพื่อขอให้ตรวจสอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลังของรัฐและขอให้เปิดเผยผลการตรวจสอบต่อประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายของรัฐบาลหลายเรื่องประกอบด้วย

  1. มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน     
  2. มีการออก พ.ร.ก.การรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ ปี 2563 และ พ.ร.ก.ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-​19 ปี 2563 และพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน หรือการ พ.ร.ก.กู้เงิน 3 ฉบับ   
  3. มีการเบิกจ่ายงบประมาณตามปกติและการเงินกู้เพื่อลดผลกระทบด้านต่างๆ จากโควิด-​19 ระบาด โดยให้ตรวจสอบว่า การใช้จ่ายของรัฐบาลและกลไกที่เกี่ยวข้องเป็นไปโดยชอบหรือไม่, สอดคล้องกับความเป็นจริงมากน้อยเพียงใด, คุ้มค่ากับประโยชน์ที่ประชาชนได้รับและเป็นการเอื้อผลประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนหรือไม่ 

พร้อมกับยืนยันว่า ผู้ว่า สตง.มีอำนาจที่รัฐธรรมนูญรับรองและคุ้มครองเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจที่จะตรวจสอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลังของรัฐ โดยขอให้ดำเนินการตรวจสอบตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ หรือตั้งแต่การวางโครงการ, การดำเนินงาน จนถึงการสิ้นสุดการใช้จ่ายเงินตามโครงการ ที่สำคัญ ต้องเปิดเผยผลการตรวจสอบให้สาธารณชนรับทราบ เพราะการกู้เงินทุกบาทประชาชนทุกคนมีส่วนต้องรับผิดชอบในการใช้หนี้ด้วย

อย่างไรก็ดี ยังตั้งข้อสังเกตในฐานะ ส.ส.ด้วยว่า การใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทำให้คิดได้ว่า ต้องการความได้เปรียบทางการเมือง โดยเฉพาะปิดกั้นผู้ที่เห็นต่างและการชุมนุมของผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาล มากกว่าการจัดการปัญหาโควิด-​19 แพร่ระบาด ส่วนการเยียวยาประชาชนนั้นควรเยียวยาทุกคนอย่างถ้วนหน้าหรืออาจยกเว้นข้าราชการที่มีเงินเดือนประจำ 

พร้อมกันนี้ ยังเรียกร้องให้ ส.ส.ทุกคน โดยเฉพาะฝ่ายรัฐบาลสนับสนุนญัตติขอเปิดประชุมสภาวิสามัญให้เร็วที่สุด เพื่อแก้ปัญหาประชาชนและขอให้สนับสนุนญัตติด่วน ที่พรรคก้าวไกล หนึ่งในพรรคร่วมฝ่ายค้าน ได้ยื่นให้มีการตั้งกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบการใช้งบประมาณในสถานการณ์ โควิด -​ 19 ด้วย