ไม่พบผลการค้นหา
กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองฟุ้งเพิ่มพื้นที่ กทม.-ปริมณฑล ด้านภาคอีสาน-เหนือ-กลาง เกินมาตรฐาน

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล ปริมาณ PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าฝุ่นละออง PM2.5 เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานทุกพื้นที่ เกินค่ามาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) 35 พื้นที่ มีค่าฝุ่นละออง 42-73 มคก./ลบ.ม. คุณภาพอากาศอยู่ในระดับคุณภาพอากาศปานกลางถึงคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ สาเหตุจากลมสงบ และมีความกดอากาศสูงกำลังปานกลางแผ่ลงมาปกคลุม

สำหรับการดำเนินงานเมื่อวันที่ 13 ก.พ.ที่ผ่านมา โดยคพ. ร่วมกับ บก.จร. และ กทม. ตรวจสอบตรวจจับรถควันดำตามมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ใน กทม. บนถ.พระราม 9 เขตสวนหลวง ถ.บรมราชชนนี และถ.พุทธมณฑลสาย 2 เขตทวีวัฒนา ถ.ราชพฤกษ์ เขตภาษีเจริญ ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม เขตลาดพร้าว และถ.สรรพาวุธ เขตบางนา

พร้อมเรียกรถตรวจสอบควันดำ 353 คัน เป็นรถขนาดใหญ่ตาม พ.ร.บ.ขนส่งทางบก พ.ศ.2522 จำนวน 257 คัน พบรถควันดำเกินมาตรฐาน จำนวน 87 คัน รถยนต์ขนาดเล็กตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 จำนวน 96 คัน พบรถควันดำเกินมาตรฐาน จำนวน 18 คัน และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ออกคำสั่งห้ามใช้ยานพาหนะชั่วคราวเป็นเวลา 30 วัน จากแบบจำลองการคาดการณ์ปริมาณ PM2.5 ของ คพ. คาดว่าในวันที่ 15 ก.พ.ปริมาณ PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นบางพื้นที่

ทั้งนี้การดำเนินมาตรการเพื่อลดฝุ่นละอองของหน่วยงานต่างๆ อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง จะช่วยให้ปริมาณฝุ่นละอองลดลง ขณะที่ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ เมื่อเวลา 09.00 น. พบ1. ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 45 - 92 มคก./ลบ.ม.ปริมาณ ฝุ่นละออง PM10 ลดลงกว่าวันก่อนหน้าเกือบทุกสถานี 2. ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 31 - 65 มคก./ลบ.ม. ปริมาณ ฝุ่นละออง PM2.5 ลดลงกว่าวันก่อนหน้าเกือบทุกสถานี คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับ คุณภาพอากาศดีมาก ถึง เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 

โดย จ.เชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง 55 มคก./ลบ.ม. ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 52 มคก./ลบ.ม. ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ 59 มคก./ลบ.ม. จ.ลําพูน ต.บ้านกลาง อ.เมือง 65 มคก./ลบ.ม. จ.แพร่ ต.นาจักร อ.เมือง 57 มคก./ลบ.ม. จ.ตาก ต.แม่ปะ อ.แม่สอด 51 มคก./ลบ.ม.

ภาคกลาง จ.พระนครศรีอยุธยา ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา 57 มคก./ลบ.ม. จ.สระบุรี ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ 82 มคก./ลบ.ม. ต.ปากเพรียว อ.เมือง 53 มคก./ลบ.ม.

ภาคตะวันตก จ.ราชบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมือง 66 มคก./ลบ.ม. จ.กาญบุรี ต.บ้านเหนือ อ.เมือง 72มคก./ลบ.ม.

ภาคตะวันออก จ.ปราจีนบุรี ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ 58 มคก./ลบ.ม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง 63 มคก./ลบ.ม