ไม่พบผลการค้นหา
รองประธานสภาฯ คนที่ 1 รับมอบเครื่องสแกนใบหน้า-ตรวจวัดอุณหภูมิ ไว้ตรวจคัดกรอง ส.ส. บุคลากรในสภา ป้องกันโควิด-19

เมื่อวันที่ 22 เม.ย. ที่ด้านหน้าอาคารรัฐสภา ย่านเกียกกาย นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง รับมอบเครื่องสแกนใบหน้าและตรวจวัดอุณหภูมิ (Face Scan) ยี่ห้อ HIP รุ่น CIF 712 พร้อมอุปกรณ์จำนวน 1 ชุด จากนายสุรพล ธนวณิชย์สกุล กรรมการผู้จัดการบริษัทชอบใจ โฮลดิ้ง จำกัด ขอนแก่น เพื่อให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรไว้ใช้ตรวจคัดกรอง ส.ส. บุคลากรในวงงานรัฐสภา สื่อมวลชน และประชาชนผู้มาติดต่อราชการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยจะติดตั้ง ณ บริเวณชั้น 1 อาคารรัฐสภา นอกจากนี้ นายรัชกฤต รัชตะดำรงกิจ ที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยนายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมรับมอบเครื่องดังกล่าว

สำหรับเครื่องสแกนใบหน้าและตรวจวัดอุณหภูมิ (Face Scan) นี้เป็นอุปกรณ์ใช้ตรวจจับและวัดอุณหภูมิ ผู้ที่มีไข้หรือผู้มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เนื่องจากในสภาวการณ์ปัจจุบัน การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มีความเสี่ยงสูงและอันตรายอย่างยิ่ง ดังนั้น การป้องกันด่านแรกจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การคัดกรองบุคคลเข้า - ออก ภายในบริเวณอาคารรัฐสภา อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รัฐสภามิได้นิ่งนอนใจในการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล และคำแนะนำของสาธารณสุขในการดูแลและป้องกันความปลอดภัยของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บุคลากรของสำนักงานฯ และสื่อมวลชน ที่มีบางส่วนยังต้องปฏิบัติงาน ณ รัฐสภา เพื่อให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้

เครื่องวัดอุณหภูมิสภาเครื่องวัดอุณหภูมิสภาสุชาติ เครื่องวัดอุณหภูมิสภา