ไม่พบผลการค้นหา
คณะปกครองทหารของซูดาน ซึ่งมาจากการยึดอำนาจเมื่อเดือนเมษายน บรรลุข้อตกลงกับฝ่ายต่อต้านรัฐประหาร ที่จะถ่ายโอนอำนาจภายในเวลา 3 ปี

เมื่อวันพุธ (15 พ.ค.) พล.ท. ยาซีร์ อัล-อัตตา ผู้แทนของคณะรัฐประหารของซูดาน แถลงข่าวภายหลังการเจรจานาน 12 ชั่วโมงกับผู้แทนฝ่ายต่อต้านรัฐประหาร ในนาม พันธมิตรเพื่อเสรีภาพและการเปลี่ยนแปลง ว่า การถ่ายโอนอำนาจกลับไปสู่รัฐบาลที่ประกอบด้วยพลเรือนเต็มคณะ จะเกิดขึ้นภายในเวลา 3 ปี

กลุ่มพันธมิตร ซึ่งก่อตั้งเมื่อเดือนมกราคม ได้ประท้วงต่อต้านประธานาธิบดีโอมาร์ อัล-บาชีร์ ผู้ปกครองประเทศด้วยระบอบเผด็จการมานาน 30 ปี จนกระทั่งกองทัพเข้ายึดอำนาจจากนายอัล-บาชีร์ อย่างไรก็ดี ฝ่ายผู้ประท้วงได้หันมาต่อต้านการปกครองของทหาร โดยปักหลักชุมนุมที่หน้ากระทรวงกลาโหมตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษายน

พล.ท.อัตตาบอกว่า ประเด็นที่จะเจรจากันต่อไป เพื่อให้ได้ข้อตกลงและลงนามกันภายใน 24 ชั่วโมงข้างหน้า คือ การแบ่งปันอำนาจระหว่างฝ่ายทหารกับฝ่ายพันธมิตรภายในคณะรัฏฐาธิปัตย์ ซึ่งจะถืออำนาจสูงสุดในช่วงระยะเปลี่ยนผ่าน ขณะนี้ สมาชิกในคณะรัฏฐาธิปัตย์เป็นทหารทั้งหมด แต่ฝ่ายพันธมิตรต้องการให้พลเรือนเป็นสมาชิกเสียงข้างมาก

นายทหารผู้นี้แถลงด้วยว่า หลังจากจัดตั้งคณะรัฏฐาธิปัตย์แล้ว ซูดานจะมีรัฐบาลชุดเปลี่ยนผ่าน ซึ่งเป็นรัฐบาลพลเรือน โดยรัฐบาลจะมีภารกิจเตรียมการเพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังยุคบาชีร์

ขณะเดียวกัน ซูดานจะมีสภาผู้แทนปวงชนชุดเปลี่ยนผ่าน ซึ่งสมาชิก 2 ใน 3 จะมาจากกลุ่มพันธมิตร และสมาชิกที่เหลือจะมาจากฝ่ายอื่นๆนอกกลุ่มพันธมิตร.