ไม่พบผลการค้นหา
ตัวแทนสหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย เข้าทวงถามความคืบหน้ากรณีขอให้ยกเลิก 'ร่างกำหนดคุมประพฤติ' นักเรียน-นศ. พร้อมเปิดเวทีรับฟังความเห็น ที่ม.ธรรมศาสตร์ 31 สิงหาคมนี้

ตัวแทนสหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย หรือ สนท. นำโดยนายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือเพนกวิ้น นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ และนายศุภณัฐ กิ่งแก้ว นักศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมกับตัวแทนสภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าทวงถามความคืบหน้าเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวง กำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ซึ่ง สนท. และนักเรียนนักศึกษาออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านโดยมองว่าควบคุมเสรีภาพแล้วก่อนหน้านี้

เพนกวิน พริษฐ์.jpg


นายพริษฐ์ ย้ำถึงจุดยืนที่ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงทั้ง 3 ข้อ คือ การควบคุมพฤติกรรมทุกเวลาและทุกสถานที่ โดยห้ามมั่วสุม , ลักษณะเชิงชู้สาว , และห้ามเที่ยวเตร่ ซึ่งคาบเกี่ยวกับศีลธรรมอันดีที่ตีความได้กว้างไม่ชัดเจน ส่วนที่จะบังคับใช้เฉพาะกับนักเรียนที่อายุต่ำว่า 18 ปี และป้องการเด็กแว้น , เล่นการพนัน , เสพยาเสพติดและการยกพวกตีกันหรือทะเลาะวิวาท ล้วนแต่ฟังไม่ขึ้น เพราะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องบังคับใช้อยู่แล้ว ที่สำคัญเด็กนักเรียนที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ควรมีเสรีภาพในการใช้ชีวิตด้วยเช่นกัน ดังนั้นการออกกฎกระทรวงลักษณะนี้ จึงเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอย่างชัดเจน

ทั้งนี้ สนท. จะเปิดเวทีรับฟังความเห็นของทั้งนักเรียนและนิสิตนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในวันที่ 31 สิงหาคมนี้ เนื่องจากกระทรวง ไม่เคยมีเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อเรื่องนี้ พร้อมได้ทำหนังสือเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมงานในโอกาสนี้ด้วย