ไม่พบผลการค้นหา
‘เพื่อไทย’ดันร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาดเข้าสภาฯ วอน ครม.อนุมัติร่างภาคประชาชนที่ถูกตีความเป็นกฎหมายการเงิน ย้ำร่าง พ.ร.บ.เป็นการแสดงความจริงใจต่อสังคม แก้ปัญหาฝุ่นพิษ

วันที่ 27 ม.ค. 2565 ที่รัฐสภา พรรคเพื่อไทย นำโดย จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ และ จักรพล ตั้งสุทธิธรรม ส.ส.เชียงใหม่ ยื่นร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด เพื่อให้สภาดำเนินการบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไป โดยมี นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภา เป็นผู้มารับร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว

จุลพันธ์ กล่าวว่า การยื่นร่างพ.ร.บ.นี้ ถือเป็นการแสดงความจริงใจต่อสังคม และถามหาความจริงใจจากรัฐบาลและสภาผู้แทนราษฎรในการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่ประชาชนต้องทนทุกข์มาหลายปี และยังไม่เคยได้รับการแก้ไข โดย จักรพล ได้เป็นผู้แทนของพรรคเพื่อไทยในการตั้งกระทู้สดถาม วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถึงสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทย ที่แม้ว่าในตอนนี้สถานการณ์อาจจะยังพอไหว แต่อีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ทุกพื้นที่ก็จะเต็มไปด้วยปัญหาดังกล่าว เพราะปัญหาการเผาพืชผลเกษตร และฝุ่นควันข้ามแดน ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างได้รวมทั้งปัญหาหมอกควันจากรถยนต์และโรงงานอุตสาหกรรมด้วย ซึ่งกฎหมายที่มีอยู่ เช่น พร.บ.สิ่งแวดล้อมนั้น ก็ไม่ครอบคลุมการแก้ไขปัญหาได้อย่างครบวงจร

พรรคเพื่อไทยได้ทำงานร่วมกับองค์กรภาคประชาชนอย่าง สภาลมหายใจภาคเหนือ ที่ผลักดันร่างพ.ร.บ.อากาศสะอาด มาโดยตลอด ซึ่งเป็นการผลักดันหลายเส้นทาง ไม่ว่าจะโดยการเข้าหา ส.ส.ฟากรัฐบาล หรือ จัดทำร่างของภาคประชาชนที่ผ่านการเข้าชื่อโดยประชาชนกว่าหมื่นราย และได้ยื่นต่อสภาฯ แล้ว ทั้งนี้ ทราบข่าวมาว่า ร่างพ.ร.บ.ทั้งสองอาจถูกตีตกโดย ครม. เพราะเข้าข่ายถูกตีความว่าเป็นกฎหมายทางการเงิน พรรคเพื่อไทยจึงขอให้ ครม.พิจารณา อนุมัติร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด ฉบับพรรคเพื่อไทย ที่ได้แก้ไขประเด็นเกี่ยวกับด้านการเงินออก เพื่อให้การพิจารณาบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ สามารถเดินหน้าได้อย่างราบรื่น ซึ่งจะรู้ผล เป็นที่แน่ชัดหลังสภาตรวจสอบรายชื่อสมาชิกผู้เสนอญัตติ และทำประชาพิจารณ์ภายใน 15 วัน หลังการยื่น

ด้าน จักรพล ระบุถึงความคาดหวังว่า “พรบ.อากาศสะอาดเพื่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน” ที่พรรคเพื่อไทยยื่นไป รวมทั้งร่างฉบับภาคประชาชน จะได้รับการบรรจุเข้าสู่การศึกษาพิจารณาในชั้น กมธ.ต่อไป เพราะมีความหนักใจต่อปัญหาดังกล่าวที่ได้รับการร้องเรียนจากหลายฝ่ายมาตลอด 3 ปี ทั้งนี้ ยินดีที่จะร่วมมือทำงานกับทั้งรัฐบาลและทุกๆเครือข่าย

จักรพล จุลพันธ์ เพื่อไทย  2-0CE1B10DF84F.jpeg