ไม่พบผลการค้นหา
ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่เขตบางกะปิ แจกถุงยังชีพฟังความเดือดร้อนประชาชน พบคนสามกลุ่มใหญ่เข้าไม่ถึงสิทธิ ภาครัฐยังเยียวยาไม่ทั่วถึง

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย นายตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส นายวิตต์ ก้องธรนินทร์ อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่เขตบางกะปิ สะพานสูง ประเวศ ให้กำลังใจพี่น้องประชาชน บริเวณ โรงเรียนสุเหร่าวังใหญ่ ซึ่งมีพี่น้องที่เป็นชาวมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมาก คุณหญิงสุดารัตน์ นายตรีรัตน์และคณะ นำสิ่งของจำเป็นเดินเท้าเข้าพบปะกับประชาชนภายในชุมชน ซึ่งมีลักษณะเป็นชุมชนแออัด รวมถึงชุมชนที่เป็นบ้านเรือนมีรั้วรอบขอบชิด

โดยชาวชุมชนต่างสะท้อนปัญหาและความทุกข์ยากแตกต่างกัน จากการสอบถามพบว่า ชาวชุมชนวังใหญ่กว่าครึ่งขาดรายได้ทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันกำลังเดือดร้อนอย่างหนัก ปัจจุบันอาศัยถุงยังชีพจากการบริจาคและการดูแลของบุคคลต่างๆส่งมายังพื้นที่

ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย ระบุว่าลงพื้นที่ภายในชุมชนแห่งนี้พบความเดือดร้อนของประชาชน 3 กลุ่ม ประกอบด้วยประชาชนที่ยังไม่ได้รับการเยียวยา จากภาครัฐโดยเฉพาะการช่วยเหลือ 5,000 บาท รวมถึงชาวชุมชนวังใหญ่อีกไม่น้อย ที่ต้องเช่าบ้านอยู่ จึงไม่สามารถเข้าถึงสิทธิต่างๆ ของภาครัฐได้ 

อีกหนึ่งกลุ่มคือประชาชนที่ยื่นเรื่องรับความช่วยเหลือจากระบบประกันสังคม และสุดท้ายคือกลุ่มผู้พิการที่ต้องได้รับการเยียวยาตามสิทธิเช่นกัน แต่จนถึงขณะนี้พบว่าการเข้ามาดูแลของภาครัฐยังไม่ทั่วถึง ดังนั้นเงินที่ภาครัฐกู้มาเยียวยาประชาชนจำนวน 600,000 ล้านบาท จะต้องดำเนินการจัดสรรอย่างรวดเร็วทั่วถึงเป็นธรรม พร้อมยืนยันว่าทั้งหมดที่สื่อสาร ไม่ใช่การโจมตีรัฐบาล แต่เป็นเสียงสะท้อนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและ ยังไม่เข้าถึงการเยียวยาจากภาครัฐ

อ่านเพิ่มเติม