ไม่พบผลการค้นหา
สนท. ย้ำ พล.อ.ประยุทธ์ ประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน รับมือสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 เพิ่มอำนาจรัฐคุกคาม ปิดปากสื่อ ประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับการดำเนินการของรัฐบาล

วันที่ 26 มี.ค. 2563 สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) ออกแถลงการณ์ เรื่อง ความกังวลต่อการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 24 มี.ค. ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงข่าวว่ารัฐบาลจะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ในวันที่ 26 มี.ค. ที่จะถึงนี้ อันจะเป็นการเพิ่มอำนาจแก่ภาครัฐในการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้น 

สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) มีความกังวลว่าหากมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว อาจเป็นการเพิ่มอำนาจให้รัฐบาลและเจ้าหน้าที่ในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคระบาดมากเกินความจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อำนาจสั่งห้ามมิให้มีการนำเสนอข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความหวาดกลัว มีเจตนาบิดเบือน หรือกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อำนาจดังกล่าว มีขอบเขตกว้างขวางและคลุมเครือ จึงสุ่มเสี่ยงว่าจะถูกใช้เป็นเครื่องมือปิดปากสื่อมวลชนและประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับการดำเนินงานของรัฐบาล หรือกระทั่งนำเสนอข้อมูลที่รัฐบาลไม่พอใจได้ ดังจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมา ได้มีการจับกุมผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์การดำเนินงานของรัฐบาลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดแล้วหลายกรณี

นอกจากนี้ บทบัญญัติแห่งพระราชกำหนดยังได้ยกเว้นให้การดำเนินการของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่มิต้องได้รับการตรวจสอบหรือรับผิดชอบทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และทางวินัยแต่อย่างใด

สหภาพขอเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวน ประเมินและเตรียมหาแนวทางรับมือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างรอบคอบรัดกุม รวมถึงกำกับการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่มิให้เป็นไปในทางมิชอบและลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนจนเกินสมควร ทั้งนี้ ขอให้รัฐบาลใช้อำนาจเพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเป็นหลัก มิใช่เพื่อควบคุมการแสดงความคิดเห็นของประชาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :